KNIHY AUTORA
   
k1_obal k2_obal k3_obal k4_obal k5_obal
ukrajinsky
ukrajinsky
ukrajinsky
ukrajinsky
česky
k6_obal
k7_obal
k8_obal_docasny
k9_obal
k10 obalka predni web 
ukrajinsky
ukrajinsky
ukrajinsky
česky
kniha 10
česky 
  k12 obalka predni web   k13 obal predni  
česky
kniha 12
česky 
kniha 13
anglicky
 

 

Po patnáctileté přípravě a výzkumné práci ověřené praktickými aplikacemi byly vydány v roce 2003 a 2004 první čtyři monografie věnované funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Tato díla vznikla na základě dosavadních poznatků parapsychologie, psychotroniky, eniopsychologie, anatomie, psychologie, pedagogiky a dalších oborů. Obsahují mnoho dosud neznámých a zcela nových pohledů a poznatků v oblasti anatomie jemnohmotných těl člověka. Autor chce i touto cestou poděkovat všem, kteří mu byli nápomocni při realizaci těchto monografií.
Ve čtyřech monografických výzkumech je popsána funkční anatomie jemnohmotných těl člověka, vysvětlen jejich informačně-energetický vliv na vývoj a zdokonalení člověka, a také jsou ukázány strukturální, informační, energetické a funkční autonomnosti, specifičnosti, strukturálně-funkční holografické integrace jemnohmotných těl a jejich vliv na výchovu, výuku, léčbu, relaxaci, regeneraci a rekondici člověka. Text je doprovázen barevnými obrázky, které pomáhají porozumět stavbě, formě, vzájemným souvislostem a vzájemným činnostem mezi jemnohmotnými těly a jejich zvláštními strukturami.
Pro lékaře, biology, psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, teology, studenty medicínských, pedagogických a teologických fakult a všechny ty, které zajímají problémy výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčby, relaxace, rehabilitace, regenerace a rekondice člověka.
 
 
k1_obal1. kniha (416 stran, 41 barevných obrázků)
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
FUNKČNÍ ANATOMIE JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
 
 
27 nakladatelských listů (včetně 41 barevných obrázků)
září 2003
ISBN 966-7255-38-7
 
Vydal: Publishing House "KAMENYAR", Ukrajina, 79000 m. Lviv, ul. Pidvalna 3
 
V monografii je popsána evoluce pohledů na stavbu, strukturu a funkce jemnohmotných těl člověka. Jsou vysvětleny strukturálně-funkční charakteristiky, formy, vzájemné umístění, barvy, identické a specifické funkce všech jemnohmotných těl. Je vysvětlena informačně-energetická podmíněnost přirozených a nepřirozených barevných pásem elektromagnetického spektra jemnohmotných těl na vývoj, a projev člověka. Jsou popsány vlivy každého z patnácti jemnohmotných těl na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.
 
 
k2_obal2. kniha (209 stran, 41 barevných obrázků)
  
  
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
FUNKČNÍ ANATOMIE ČAKER
 
 
25 nakladatelských listů (včetně 41 barevných obrázků)
září 2003
ISBN 5-7745-0979-6
 
Vydal: Publishing House "KAMENYAR", Ukrajina, 79000 m. Lviv, ul. Pidvalna 3
 
Monografie představuje všeobecnou strukturálně-funkční charakteristiku čaker, strukturálně-funkční charakteristiky základních, životně důležitých a funkčně-zabezpečujících čaker, je ukázáno spojení čaker, vliv čaker na vývoj, zdokonalení a projevy sociálně-biologických, psychických, intelektuálních, mentálních, emocionálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností člověka.
 
 
k3_obal3. kniha (377 stran, 63 barevných obrázků)
 
  
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
FUNKČNÍ ANATOMIE INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝCH KANÁLŮ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
 
 
23 nakladatelských listů (včetně 63 barevných obrázků)
září 2003
ISBN 5-7745-1003-4
 
Vydal: Publishing House "KAMENYAR", Ukrajina, 79000 m. Lviv, ul. Pidvalna 3
 
V monografii je popsána topografie, stavba, forma, struktura, spojení a funkce sušumny, merudandy, idy, pinhaly, levého a pravého hvězdného kanálu, meridiánů, biologicky aktivních bodů a čakerních anastomózních uzlů. Jsou klasifikovány informačně-energetické kanály, mikrokanály, systémy kanálů a sítě subultrakanálů. Je ukázána strukturálně-funkční autonomnost sušumnového, merudandového, idového, pinhalového, levohvězdného, pravohvězdného, meridiánového, čakerního a membránového systému mikrokanálů, jejich integrálnost a celistvost při informačně-energetické vzájemné výměně, rozdělování a zabezpečování životaschopnosti a funkcí buněk, látek, orgánů, systémů organismu, fyzického a jemnohmotných těl.
 
 
k4_obal4. kniha (648 stran, 199 barevných obrázků)
  
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
ATLAS FUNKČNÍ ANATOMIE JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
 
 
60 nakladatelských listů (včetně 199 barevných obrázků)
únor 2004
ISBN 5-7745-1006-9
 
Vydal: Publishing House "KAMENYAR", Ukrajina, 79000 m. Lviv, ul. Pidvalna 3
 
V monografii je uvedena rozsáhlá teoretická a obrazová informace o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Je popsána stavba, forma, struktura, topografie, holografické integrace, celistvost, autonomnost, diferenciace, klasifikace, funkce jemnohmotných těl a jejich význam pro výchovu, výuku, vývoj a zdokonalení člověka, jeho těl, vlastností, schopností, funkčních možností a sociálně-biologických projevů. Funkční anatomie jemnohmotných těl je vyložena z prakticko-metodického hlediska s možností jejího využití pro vypracování nových a zdokonalení existujících metodologií, metod a prostředků relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení, léčitelství, vývoje psychických, intelektuálních, mentálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duchovních, duševních a božských vlastností člověka.
Pro lékaře, biology, psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, teology, studenty a všechny ty, kteří se zabývají člověkem, jeho fylogenezí, ontogenezí, evolučním vývojem, výchovou, výukou, zdokonalením, léčením, uzdravováním, sociálně-biologickým formováním a lidským životem ve všech jeho aspektech.
 
 
k5_obal5. kniha (608 stran a 24 stran barevných obrázků)
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
NEZNÁMÉ EMOCE
 
39,5 nakladatelských listů (včetně 1,5 archu barevných obrázků)
únor 2006
ISBN 80-7366-042-3
 
Vydal: ERA group spol. s r.o., Berkova 444/8, 612 00 Brno
 
 
Neznámé emoce jsou již pátou knihou doc. Vasiľčuka, ale první, která vychází v české verzi.
V knize jsou krátce popsány holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí a jejich význam. Jsou uvedeny pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat u lidí během a po holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Jsou odhaleny příčiny absence jakýchkoliv psychoemociálních reakcí lidí během aplikací. Jsou objasněny subjektivně nepříjemné psychoemociální reakce a jejich význam. Je popsáno vytvoření individuálního psychického informačně-energetického hologramu. Je systematizováno 2 449 autentických popisů 532 lidí během telepatických, na malé a velké vzdálenosti, holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl. Formou odpovědí na otázky jsou objasněny některé aktuální problémy moderní enioanatomie a eniopsychologie. Je proveden závěr a jsou zdůvodněny psychoemocionální projevy lidí, které vznikaly při holografickém informačně-energetickém polymorfofunkčním telepatickém eniopsychologem mentálně vytvořeném vlivu na jejich jemnohmotná těla.
Pro psychology, eniopsychology, psychotroniky, parapsychology, léčitele, pedagogy, duchovní učitele, studenty, široké spektrum odborníků a lidi, kteří se zabývají výchovou, výukou, rozvojem a zdokonalením člověka, jeho psychoemociálním projevy, informačně-energetickými vzájemnými výměnami a vlivy mezi lidmi.
 
Poznání neznámých emocí
 • telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
 • psychoemocionální reakce lidí během holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jejich jemnohmotných těl
 • dosažení extrasenzorických, informačně-energetických, mimosmyslových a duchovních vjemů, emocí a prožitků
 • možnost vidět různobarevné světlo, duchovní bytosti, možnost pobytu v jemnohmotném světě a cestování v kosmickém časoprostoru
 • nabytí stavu jasnovidění, jasnosluchu, rozšířeného stavu vědomí, pronikání do minulého a budoucího času
 • vidění informačně-energetických holografických formostruktur a barevných kompozic myšlenek, slov, emocí a jemnohmotných těl člověka
 • vědomý pocit minulých událostí, vidění vlastního minulého života, setkání se sebou samým v minulých pozemských životech a v budoucím životě
 • pocit stavu beztíže, létání, prolétání tunelem, vidění různých barev stěn tunelu, zářivého světla na konci tunelu, dosažení světla, pobyt ve světle, komunikace s jeho bytostmi, návrat na Zemi
 • pocit zvětšeného fyzického těla do rozměrů Vesmíru, uvědomování si Vesmíru, vlastní neoddělitelnosti a jednoty s Vesmírem
 • pocit zmenšení fyzického těla, pronikání do vlastního fyzického těla, cestování nitrem orgánu a vnitřním prostředím organismu, uvědomování si a vidění vnitřního prostředí organismu
 • uvědomování si ticha, emocionálního klidu, duchovní harmonie, blaženosti, radosti, štěstí, lásky, vlastní božsko-duchovní podstaty aj.
Bylo by dobré, aby takováto kniha, jakou jsou Neznámé emoce, nebo takovéto knihy byly v každém bytě, v každé domácnosti. To proto, že tato kniha obsahuje mnohoúrovňový hologram desítek tisíc lidí s informačním duchovním, léčivým, regeneračním a PSI-fenomenálním obsahem, tvoří kolem sebe duchovní informačně-energetické prostředí, které očišťuje okolní prostor, kladně působí na lidi, podporuje léčbu, regeneraci, rekondici a dokonce i uzdravuje, harmonizuje osobnost, tvoří informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, eniopsychiky, duchovnosti člověka aj.
Aby kniha napomáhala výchově, výuce, regeneraci, rehabilitaci, léčení, harmonizaci aj., je nutné ji nejenom přečíst, ale také v tomto směru správně využít. Postavte knihu před sebe lícní stranou na vzdálenost přibližně 1,5 – 2 metrů, zaujměte jakoukoliv pohodlnou polohu, zavřete oči, uvolněte svaly, uklidněte své myšlenky a během 15 – 20 minut pasivně sledujte, jak na Vás kniha informačně-energeticky působí, jaké při tom ve Vás vznikají vjemy, pocity, emoce, vidění, změněné psychofyziologické, psychoemocionální stavy aj. Takovouto aktivní formou využívejte knihu 1 – 2krát denně po 10 – 20 minutách během 25 – 30 dní. Po aktivním informačně-energetickém využití knihy následuje pasivní forma trvající 3 – 4 měsíce, a to pouze její přítomnost v místnosti, kde se převážně nacházíte. Tento cyklus opakujte až do vyřešení Vašeho problému. Jestliže vznikne aktivní informačně-energetická vzájemná výměna mezi knihou a člověkem, vzdálenost mezi ní a jím je pak již bezvýznamná pro pozitivní informačně-energetický vliv knihy na člověka.
Byl bych Vám vděčný, kdybyste takto ve Vás vzniklé pocity a prožitky zapsali a poslali mi je na moji Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu mojí ordinace (Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín).
Přeji Vám krásné prožitky, přeji Vám, abyste pocítili blaženost všech těch duchovních pocitů, které prožívali lidé uvedení v knize a které nyní jejím prostřednictvím působí na Vás.

S úctou Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

 
 
k6_obal6. kniha (600 stran, 475 obrázků)
  
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
Biolokace jemnohmotných těl člověka
 
48,38 nakladatelských listů
červenec 2007
ISBN 978-966-665-469-7
 
Vydal: Vydavatelství Spolom, Ukrajina, 79008 m. Lviv, ul. Krakivská 9
 
Kniha obsahuje velký objem enioanatomické informace formou biolokačních diagramů, programů biolokačního zkoumaní anatomie jemnohmotných těl člověka a malého slovníku enioanatomie. Kniha je eniologickým obdobou anatomie jemnohmotných těl, je zdrojem biolokačního zkoumaní a nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech. Není určená pouze pro čtení, ale především pro výuku a zkoumaní anatomie jemnohmotných těl. Je předurčena být pracovní knihou pomůckou vědeckého pracovníka, lékaře, léčitele, eniopsychologa, eniopedagoga, vychovatele, trenéra-pedagoga, kněze, duchovního učitele, studentů a lidi, kteří nejenom studují informační, energoinformační, bioenergetické, eniopsychologické, duchovní a jiné podobné technologie, metody a prostředky různého charakteru, ale také se zabývají svojí duchovní výchovou a vývojem svých jemnohmotných těl
 
KNIHA DÁVÁ MOŽNOST:
 • studovat a zkoumat stavbu, strukturu, formu, topografií, funkce a význam jemnohmotných těl, holografických integraci jemnohmotných těl, biologicko-fyzickálního energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka a jejich jednotlivých struktur;
 • dostávat novou informaci o anatomii jemnohmotných těl a využit ji pro vypracování enioanatomického základu eniopedagogiky, eniopsychologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomediciny, eniologických technologií, metod a prostředků výchovy, výuky, rozvoje, tréninku, relaxace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, adaptace, zdravého způsobu života, optimální biologické, sociální, psychické, duchovní, intelektuální, mentální, informačně-energetické, PSI-fenomenální a profesní realizace člověka;
 • zjistit význam anatomie jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života;
 • provádět diagnostiku, předpovídat a odhalovat příčiny zpomaleného, jednostranného a antiduchovního vývoje člověka, nemocí, sociálních krizí, sociální a profesionální neperspektivy;
 • včasně vnášet enioanatomické korekce, nezbytné změny a zdokonalovat existující technologie, metody a prostředky výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a adaptace;
 • vytvářet kvalitativně nové a individuální enioanatomické, eniopedagogické, eniopsychologické, eniomedicinské a další eniologické a duchovní technologie, metody a prostředky, které budou zohledňovat enioanatomické zvláštností jemnohmotných těl člověka;
 • rychle vypracovávat jakékoliv technologie, metody a prostředky na základě anatomie jemnohmotných těl člověka;
 • okamžitě dostávat informaci o anatomických změnách v jemnohmotných tělech, které se uskutečňují při aplikování těch či oněch technologii, metod a prostředků a o jejich efektivitě a mnoho dalšího.

  

 
k7_obal7. kniha (352 stran, 515 obrázků)
 
  
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
Biolokace fyzického těla člověka
 
28,38 nakladatelských listů
listopad 2007
ISBN 978-966-665-489-5
 
Vydal: Vydavatelství Spolom, Ukrajina, 79008 m. Lviv, ul. Krakivská 9
 
Monografie je prostředkem biolokačních metod kontroly, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržení nové informace o:

 

 • anatomických strukturách buněk, tkání, orgánů, systémů orgánů a funkcí jednotlivých orgánů fyzického těla;
 • funkčních systémech, které reguluji fyziologické procesy organizmu;
 • náchylnosti organismu k nemocem, o nemocech, příčinách nemocí a charakteru nemocí;
 • hormonech, vitamínech a cestách přemísťování biochemických látek v organizmu;
 • hypokinezi a otravě organizmu;
 • nejvíce rozšířených nezhoubných a zhoubných nádorech;
 • otocích;
 • příčinách a následcích porušení vegetativní rovnováhy organismu;
 • terapeutických metodách léčby, léčivých rostlinách, homeopatických lécích, obecném působení léků a metodách léčby;
 • biologických rytmech a hodinové aktivitě meridiánů a mnoho dalších aspektů životní činnosti a stavu organismu člověka.
 
k8_obal_docasny8. kniha (916 stran, 2 013 obrázků)
 
 
 
 
  
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
 
ATLAS Biolokace člověka
 
 
106,48 nakladatelských listů
únor 2009
ISBN 978-966-2154-06-1
 
 
Vydal: Vydavatelství Apriori, Ukrajina, 79000, m. Lviv, Katedrální pl. 2/4
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
V atlasu je představeno 2 013 biolokačních diagramů s 32 840 biolokačními informačními pozicemi a 104 programy biolokačních výzkumů, které umožňují provádět kontrolu, ohodnocení, prognózu, diagnostiku a vědecké výzkumy biolokačními metodami; obdržovat novou informaci o člověku, jeho jemnohmotných tělech, informačně-energetických hmotách, čakrách, sušumně, merudandě, idě, pinhale, hvězdných kanálech, meridiánech, meridiánových biologicky aktivních bodech, systémech kanálů, informačně-energetických vzájemných výměnách, fyzickém těle, embryogenezi, buňkách, tkáních, orgánech, systémech organismu, funkcích, funkčních systémech, následcích poruch vegetativní rovnováhy organismu, hormonech, vitamínech, biologických rytmech, nemocech, příčinách a faktorech rizik nemocí, metodách léčby, homeopatických lécích, léčivých rostlinách, zeleninových šťávách a rostlinách, energii kamenů a stromů, psychice, její struktuře, vlastnostech, zvláštnostech, charakteristikách, psychických schopnostech a projevech člověka a o mnoha dalších informacích.
Atlas je určen pro každodenní práci biolokátora (radiesteziologa), eniologa, lékaře, léčitele, anatoma, enioanatoma, antropologa, fyziologa, psychologa, eniopsychologa, pedagoga, eniopedagoga, vychovatele, trenéra a dalších specialistů a lidí, kteří profesionálně ovládají biolokaci.
Atlas je zdrojem biolokačních metod kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání nové informace o člověku.

 

Určení, možnosti a význam atlasu:
 • být objektivní analogií, prostředníkem a zdrojem různostranné, komplexní a hodnověrné biolokace člověka;
 • napomáhat okamžitému získávání nové biolokační informace o člověku;
 • biolokační metodou umožňovat kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v jakémkoliv okamžiku jeho ontogeneze;
 • provádět kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku a výzkum člověka v souladu se specifikou výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalování, tréninku, profesní přípravy, socializace, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice, relaxace, koncentrace, imaginace, vizualizace, meditace a jiných významných sfér života člověka;
 • konkretizovat biolokační výzkum člověka v přítomnosti, minulosti a budoucnosti;
 • provádět biolokační výzkum člověka na jakoukoliv vzdálenost nezávisle na jeho přítomnosti a charakteru projevu;
 • proces biolokačního výzkumu člověka pomocí atlasu nevytváří žádné artefakty pro něho, jeho zdraví, činnost, vědomí, komunikaci, fungování jeho těl a jejich struktur.

Celkově atlas nabízí neomezené možnosti biolokačních výzkumů člověka, jejich výsledky je možné využít pro individuální zdokonalování člověka, mnoha sfér a aspektů lidského života.

 

 
k9_obal9. kniha (1 144 stran, 407 barevných obrázků)
Ukázka knihy 9 (formát pdf, ikona_pdf968 kB)
 
  
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
ENIOANATOMIE jemnohmotnÝCH TĚL člověka
 
110 nakladatelských listů
2009
ISBN 978-80-970106-3-8
 
Vydal: Elena Mikúšová MM, Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica

 

Převážná většina enioanatomických informací o jemnohmotných tělech je nová. Poprvé jsou enioanatomicky popsány informačně-energetické hmoty, jemnohmotná těla, holografické integrace jemnohmotných těl, čakry, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové biologicky aktivní body, mikrokanály, anastomózní uzly spojení, sítě subultrakanálů, univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy, informačně-energetické vzájemné výměny, jejich strukturálně-funkční stavy, režimy fungování, funkce, funkční možnosti, jejich význam pro člověka a mnoho dalšího. Jsou představeny technologie vývoje jemnohmotných těl a čaker. Jemnohmotná těla člověka jsou představena a odůvodněna jako informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje, PSI-fenomenálního vývoje, PSI-fenomenálního léčitelství, biolokace, mimotělesné projekce a eniologických oborů o člověku.
Monografie je určena lidem ovládajícím PSI-fenomenální schopnosti, PSI-fenomenální léčitelství, odborníkům všech eniologických oborů o člověku, zvláště enioanatomie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, enioduchovní výchovy, výuky a vývoje, je užitečná pro lékaře, léčitele, psychology, psychotroniky, parapsychology, duchovní učitele, pedagogy, vychovatele, trenéry, teology a lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu.

 

Monografie je určena pro:
 • výuku enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • poznání jemnohmotné a enioanatomické podstaty člověka
 • odhalení enioanatomických tajemství člověka
 • uvědomění si praktického významu enioanatomie jemnohmotných těl pro biologické, psychické, sociální, PSI-fenomenální, duchovní, medicínské a mnoho jiných sfér a aspektů lidského života
 • to, aby se stala základem eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických oborů o člověku
 • to, aby dala enioanatomické znalosti eniotechnologiím, metodám a prostředkům výchovy, výuky, vývoje, tréninku, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • využití jejích enioanatomických informací při hodnocení, korekci, přepracování a zdokonalování známých eniotechnologií, metod a prostředků vývoje člověka, jeho jemnohmotných těl, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioanatomických, eniopsychologických a eniopedagogických technologií, metod a prostředků všestranného, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro vytvoření a rozpracování nových enioterapeutických technologií, metod a prostředků preventivní medicíny, medicíny zdravého člověka, zdravého způsobu života, eniomedicíny, duchovní medicíny, účinného léčení životu nebezpečných nemocí, pro optimální regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • to, aby jejích enioanatomické informace v souladu s jemnohmotnými těly konkretizovaly, směrovaly, zpřesnily, objektivizovaly, udržovaly a koordinovaly koncentraci, vizualizaci, meditaci, enioanatomické, eniopsychologické a duchovní cvičení a trénink
 • konkretizaci a zpřesnění PSI-fenomenálního a duchovního vývoje člověka
 • využití jejích enioanatomických informací pro kontrolu, hodnocení, prognózu, diagnostiku, vědecký výzkum a získávání nových informací o jemnohmotných tělech, jejich stavbě, formě, struktuře, vnitřní architektonice, topografii, funkcích a funkčních možnostech.
Celkově dává monografie neomezené možnosti ve využití enioanatomických informací pro univerzální vývoj jemnohmotných těl člověka, pro sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčení a regenerace, pro praktickou realizaci vysoce duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka, pro dosažení absolutního zdraví, dlouhověkosti, životní harmonie, života bez bolesti, utrpení a krizí.

 

 

k10 obalka predni web10. kniha (1 592 stran)
recenze knihy 10
 
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
ENIOANATOMCKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK

 

květen 2012
ISBN 978-80-970284-3-5 
 
Vydal: MM a spol., s.r.o., Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica

  

Lidstvo zkoumá jemnohmotná těla již více než 7 000 let, ale až dnes byl proveden první pokus vytvořit enioanatomickou nomenklaturu jemnohmotných těl. Enioanatomický výkladový slovník je napsán jako univerzální informační příručka o jemnohmotných tělech a může být využíván jako učební pomůcka. Termíny jsou vykládány tak, aby byla ukázána stavba, forma, struktura, vnitřní architektonika, topografie, funkce, funkční možnosti a klasifikace jemnohmotných těl a jejich struktur. Poprvé na světě jsou vykládány termíny informačně-energetické hmoty, životní informačně-energetické bioplazmy, základní, komponentní a identická jemnohmotná těla, čakry, čakerní kužely, čakerní systém, čakerní mikrokanály, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, jejich systémy a mikrokanály, meridiánové biologicky aktivní body, anastomózní uzly spojení, systémy kanálů, mikro-, ultra- a subultrakanálů, sítě subultrakanálů, holografické integrace jemnohmotných těl, strukturálně-funkční stavy a režimy fungování jemnohmotných těl, čaker, obalů a mnoho jiného.
Slovník je určen odborníkům eniologických oborů o člověku, studentům univerzit, posluchačům eniologických, eniopsychologických a duchovních akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, svou duchovnost a PSI-fenomenalitu, lékařům, léčitelům, valeologům, rehabilitačním pracovníkům, pedagogům, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, vychovatelům, trenérům, teologům a duchovním učitelům, kteří provádějí enioanatomickou, eniofyziologickou, eniopsychickou, eniomedicínskou, eniopedagogickou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.
Na 1 592 stranách je ve slovníku řazeno 17 233 slovníkových článků podle abecedy a 117 558 termínů bez interpretace v určité strukturní logice jednotlivých enioanatomických struktur je uvedeno v elektronické verzi dodatku ke slovníku na vloženém CD.
 
Slovník bude pomáhat: 
 
 • dalšímu vývoji enioanatomické nomenklatury a enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • výuce enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • formování enioanatomického myšlení
 • jednoznačnému výkladu enioanatomie jemnohmotných těl člověka
 • správnému a přesnějšímu poznávání enioanatomické podstaty člověka
 • tomu, aby se enioanatomie stala základem eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a jiných eniologických disciplín o člověku
 • pochopení a uvědomění si celou společností významu enioanatomie a vývoje jemnohmotných těl člověka pro lidský život
 • využívat enioanatomické informace pro kontrolu, hodnocení, prognózu a diagnózu stavu a vývoje jemnohmotných těl člověka
 • provádět vědecké výzkumy a získávat nové enioanatomické informace o jemnohmotných tělech
 • tomu, aby se enioanatomické informace o jemnohmotných tělech staly základem jejich všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje a základem vysoce duchovní, PSI-fenomenální a božské výchovy, výuky a vývoje člověka
 • přiblížit dobu, kdy se vývoj jemnohmotných těl stane základní složkou zdravého způsobu života a univerzální enioanatomickou technologií sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • uznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka za vědeckou a výukovou disciplínu
 • zavedení enioanatomie jemnohmotných těl člověka do výukového procesu všech stupňů škol, a mnoho dalšího
Celkově slovník umožňuje završení formování enioanatomie jemnohmotných těl člověka jako nové vědecké a výukové disciplíny, určuje směr vědeckého výzkumu enioanatomie a přispívá k využívání enioanatomických znalostí v rozmanitých eniologických technologiích výchovy, výuky, tréninku, vývoje, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka.

  

  

11. kniha (784 stran)
recenze knihy 11
 
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
ENIOANATOMCKÝ OBRAZOVÝ SLOVNÍK
 
listopad 2012
ISBN 978-80-970284-5-9 
 
Vydal: MM a spol., s.r.o., Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica
 
Slovník obsahuje 447 barevných obrázků s enioanatomickým slovníkovým výkladem enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Doplňuje, konkretizuje, odráží sjednocený obrazový a slovní výklad a činí dostupnou a srozumitelnou enioanatomickou nomenklaturu. Enioanatomický obrazový slovník je dobrým pomocníkem pro studenty, praktikanty, lékaře, léčitele, valeology, výzkumníky a pro všechny lidi, kteří vyvíjejí svá jemnohmotná těla, PSI-fenomenální schopnosti a svoji duchovnost.

Slovník napomáhá: 

 • sjednocení obrazového a slovního výkladu enioanatomické nomenklatury;
 • znázornění enioanatomické nomenklatury;
 • srozumitelnému objasnění enioanatomické nomenklatury;
 • formování správného enioanatomického myšlení;
 • optimalizovat znázorněný obrazový, emocionální a slovní výklad enioanatomické nomenklatury v procesu její výuky;
 • myšlenkové obrazové představivosti a vizualizaci jemnohmotných těl člověka;
 • správné orientaci v enioanatomické nomenklatuře;
 • rychlému získávání nutných enioanatomických informací;
 • operativnímu vybavení pozapomenutých enioanatomických znalostí;
 • opakování v procesu výuky enioanatomie;
 • vyvarování se chybnému výkladu enioanatomie a mnohému jinému.
 
  
k12 obalka predni web12. kniha (400 stran)
recenze knihy 12
 
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
MEZIOBOROVÝ SLOVNÍK ENIOLOGIE
 
červen 2012
ISBN 978-80-970284-4-2 
 
Vydal: MM a spol., s.r.o., Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica
  
Slovník obsahuje 4 015 termínů, které popisují mnoho mezioborových aspektů a sfér eniologie. Je napsán jako výuková příručka. Kvalitativním a kvantitativním obsahem eniologické nomenklatury slovníku je poprvé proveden pokus objasnit mezioborové vztahy eniologie. Slovník je určen specialistům eniologických oborů o člověku, studentům vysokých škol, posluchačům duchovních a eniologických akademií a seminářů, lidem, kteří vyvíjejí svoji duchovnost, eniopsychiku a PSI-fenomenalitu, psychologům, eniopsychologům, psychotronikům, parapsychologům, eniopedagogům, valeologům, duchovním vychovatelům, učitelům a metodikům, kteří provádějí eniologickou, eniopsychickou, eniopedagogickou, eniomedicínskou a enioduchovní výchovu, výuku, vývoj, PSI-fenomenální trénink, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka a vyučují zdravý způsob života.
 
Slovník bude pomáhat:
 • dalšímu vývoji eniologie a mezioborové eniologické nomenklatury
 • mezioborové výuce eniologie a její nomenklatury
 • mezioborovému výkladu eniologie
 • formování mezioborového eniologického myšlení
 • správné orientaci v mezioborových eniologických znalostech
 • poznání eniologické podstaty Bytí
 • pochopení toho, že člověk projevuje, aktivuje a vytváří informačně-energetické procesy mezi člověkem a Bytím, člověkem a společností, člověkem a přírodou, člověkem a Vesmírem, člověkem a časem v jednotě minulého, přítomného a budoucího
 • rychlému získávání potřebných mezioborových eniologických informací
 • vyhýbat se chybnému výkladu eniologie a mnohému jinému.

Celkově je slovník základem dalšího vytváření mezioborové eniologické nomenklatury, která se stane integrálnější s enioanatomií, eniocytologií, eniohistologií, eniofyziologií, eniomedicínou, eniopsychologií, eniopedagogikou, molekulární biologií, genetikou, kvantovou fyzikou, filozofií, sociologií, kosmologií, teologií a jinými obory, které objasňují duchovní a informačně-energetickou podstatu Bytí a člověka ve všech sférách a aspektech jeho života, vývoje, výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace, rekondice a různých forem sociální činnosti.

  

k13 obal predni13. kniha (683 stran)
recenze knihy 13
 
 
 
ANATOLIJ VASIĽČUK
 
THE ENIOANATOMY OF HUMAN SUBTLE BODIES
 
 březen 2012
ISBN 978-80-970284-2-8 
 
Vydal: MM a spol., s.r.o., Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica
 
The majority of information dealing with enioanatomy and subtle bodies is new. This book offers an unprecedented enioanatomic description of energy-informational substances, subtle bodies, holographic integrations of subtle bodies, chakras, Sushumna, Merudanda, Ida, Pingala, star channels, meridians, micro-channels, biologically active points, anastomotic junctions, subultrachannel networks, universal and specific life energy-informational bioplasms, energy-informational mutual exchanges, their structure-functional states, operating modes, functions, functional potential, their implications for human beings, and much more. The book introduces methods of developing subtle bodies and chakras. Human subtle bodies are presented and explained as being the energy-informational foundation for our spiritual development, PSI-phenomena development, PSI-phenomena healing, biolocation, out-of-body projection, and eniological disciplines concerning human beings.
The monograph is intended for people skilled in PSI-phenomena abilities, PSI-phenomena healing, and specialists from all eniologic fields engaged in human research, such as enioanatomy, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, eniospiritual upbringing, education, and development. Among various practitioners finding the book useful are physicians, healers, psychologists, practitioners of psychotronics, parapsychologists, spiritual teachers, pedagogues, educators, trainers, theologians, and people striving to develop their subtle bodies, their spirituality and PSI-phenomena.
  
The monograph: 
 • addresses the enioanatomy of human subtle bodies
 • develops enioanatomical thinking
 • reveals the subtle and enioanatomical nature of human beings
 • reveals the enioanatomical secrets relevant to human beings
 • emphasizes the practical significance of the enioanatomy of subtle bodies with regard to biological, psychological, social, paranormal, spiritual, medical, and a wide range of other spheres and aspects of human life
 • should become the foundation of eniomolecular biology, eniocytology, eniohistology, eniophysiology, eniomedicine, eniopsychology, eniopedagogy, and of other eniological disciplines engaged in human research
 • is intended to extend the enioanatomical knowledge to the enio-techniques, methods, and tools applied in the process of education, development, training, healing, regeneration, rehabilitation, and convalescence of human beings
 • contains enioanatomical information which should be used to re-evaluate, correct, modify, and improve the existing enio-techniques, methods and tools relevant to the development of human beings and their subtle bodies, PSI faculties, spirituality, psyche, and divinity
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new enioanatomical, eniopsychological, and eniopedagogical techniques, methods, and tools for the versatile, harmonious, and universal development of human subtle bodies
 • presents enioanatomical information which should be used to elaborate and develop new eniotherapeutic techniques, methods, and tools of preventive medicine, medicine for healthy people, healthy lifestyle, eniomedicine, spiritual medicine, and effective treatment of life threatening diseases, ensuring optimal regeneration, rehabilitation, and convalescence
 • introduces enioanatomical information with reference to subtle bodies in order to concretise, direct, specify, objectify, maintain, and coordinate the practices of concentration, visualisation, meditation, and enioanatomical, eniopsychological, and spiritual exercise and cultivation
 • aims to concretise and specify one's spiritual development and the development of PSI abilities
 • presents enioanatomical information which should be used in the practice of diagnoses, monitoring, evaluation, and prognoses, in scientific research, and in pursuit of new data relating to subtle bodies and their forms, structures, inner architecture, topography, functions, and functional potential.
On the whole, the monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementation of developed PSI abilities, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and a life free of pain, suffering, and crises.
 
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka