Головна Публікації Книги автора
 монографії АВТОРА
 
k1_obal
k2_obal
k3_obal
k4_obal
k5_obal
укр. мовою
укр. мовою
укр. мовою
укр. мовою
чеськ. мовою
k6_obal
k7_obal
k8_obal_docasny k9_obal
укр. мовою
укр. мовою
укр. мовою
чеськ. мовою
 
Після п'ятнадцятирічного приготування і дослідницької роботи, перевірених практичними аплікаціями, були видані у 2003 та 2004 році чотири монографії присвячені функціональній анатомії тонкоматеріальних тіл людини. Ці праці виникли на основі існуючих відомостей в області парапсихології, психотроніки, еніопсихології, анатомії, психології, педагогіки та інших галузей. Обсягають багато дотепер невідомих і цілком нових світосприйняттів і пізнання в області анатомії тонкоматеріальних тіл людини. Автор хотів би і таким чином подякувати усім, котрі йому допомагали з реалізацією цих монографій.
У чотирьох монографічних дослідженнях описана функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл людини, пояснений їх інформаційно-енергетичний вплив на розвиток і вдосконалення людини, а також вказані структурні, інформаційні, енергетичні і функціональні автономності, специфічності, структурно-функціональні специфічні голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл та їх вплив на виховання, навчання, лікування, релаксацію, регенерацію і рекондицію людини. Текст є доповнений кольоровими малюнками, які допомагають порозуміти будову, форму, взаємозалежності і взаємодіяльності між тонкоматеріальними тілами та їх окремими структурами.
Для лікарів, біологів, психологів, еніопсихологів, психотроніків, парапсихологів, цілителів, педагогів, теологів, студентів медичних, педагогічних і теологічних факультетів і для усіх людей, які цікавляться проблематикою виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, лікування, релаксації, реабілітації, регенерації та рекондиції людини.
 
k1_obal1-ша книга (416 сторінок, 41 кольорових малюнків)
 
 
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
 
27 друкарських аркушів (включно 41 кольорових малюнків)
вересень 2003
 
ISBN 966-7255-38-7
 
Видавництво: Каменяр, Україна, 79000 м. Львів, вул. Підвальна 3 www.kamenyar.com.ua
 
В монографії описана еволюція світогляду на будову, структуру і функції тонкоматеріальних тіл людини. Пояснені структурно-функціональні характеристики , форми, взаємне розміщення, кольори, ідентичні і специфічні функції усіх тонкоматеріальних тіл. Пояснена інформаційно-енергетична обумовленість природних та неприродних кольорових поясів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл на розвиток і прояви людини. Описані впливи кожного із п'ятнадцяти тонкоматеріальних тіл на розвиток, вдосконалення і прояви соціально-біологічних, психічних, інтелектуальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, душевних, духовних, і божественних властивостей людини.
 
k2_obal2-га книга (209 сторінок, 41 кольорових малюнків)
 
  
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ЧАКР
 
25 друкарських аркушів (включно 41 кольорових малюнків)
вересень 2003
 
ISBN 5-7745-0979-6
 
Видавництво: Каменяр, Україна, 79000 м. Львів, вул. Підвальна 3 www.kamenyar.com.ua
 
Монографія представляє загальну структурно-функціональну характеристику чакр, структурно-функціональні характеристики основних, життєво важливих a функціонально забезпечувальних чакр, у ній показано з'єднання чакр, вплив чакр на розвиток, вдосконалення і прояв соціально-біологічних , психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, душевних, духовних та божественних властивостей людини.
 
k3_obal3-тя книга (377 сторінок, 63 кольорових малюнків)
 
  
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ КАНАЛІВ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
 
23 друкарських аркушів (включно 63 кольорових малюнків)
вересень 2003
 
ISBN 5-7745-1003-4
 
Видавництво: Каменяр, Україна, 79000 м. Львів, вул. Підвальна 3 www.kamenyar.com.ua
 
В монографії описані топографія, будова, форми, структури, з'єднання і функції сушумни, меруданди, іди, пінгали, лівого і правого зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок (БАТ) та чакрових анастомозних вузлів. Класифіковані інформаційно-енергетичні канали, мікроканали, системи каналів та сітки субультраканалів. Вказана структурно-функціональна автономність сушумнової, мерудандової, ідової, пінгалової, лівозіркової, правозіркової, меридіанової, чакрової і мембранової систем мікроканалів, їх інтегральність та цілісність при інформаційно-енергетичному взаємообміні, розділенні і забезпеченні життєздатності і функцій клітин, тканин, органів, систем організму, організму загалом, фізичного та тонкоматеріальних тіл.
 
k4_obal4-та книга (648 сторінок, 199 кольорових малюнків)
 
  
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
АТЛАС ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
 
60 друкарських аркушів (включно 199 кольорових малюнків)
лютий 2004
 
ISBN 5-7745-1006-9
 
Видавництво: Каменяр, Україна, 79000 м. Львів, вул. Підвальна 3 www.kamenyar.com.ua
 
В монографії наведена широка теоретична та ілюстративна інформація про функціональну анатомію тонкоматеріальних тіл людини. Описана будова, форма, структура, топографія, голографічна інтеграція, цілісність, автономність, диференціація, класифікація, функції тонкоматеріальних та їх значення для виховання, навчання, розвитку і вдосконалення людини, її тіл, властивостей, здібностей, функціональних можливостей і соціально-біологічних проявів. Функціональна анатомія тонкоматеріальних тіл викладена з практично-методичної точки зору з можливістю її використання для створення нових та вдосконалення існуючих методологій, методів і засобів релаксації, концентрації, візуалізації, імагінації, медитації, регенерації, реабілітації, рекондиції, лікування, цілительства, розвитку психічних, інтелектуальних, ментальних, емоціональних, моральних, етичних, естетичних, ПСІ-феноменальних, духовних, душевних і божественних властивостей людини.
Для лікарів, біологів, психологів, еніопсихологів, психотронків, парапсихологів, цілителів, педагогів, теологів, студентів і усіх людей, котрі цікавляться людиною, її філогенетикою, онтогенетикою, еволюційним розвитком, вихованням, навчанням, вдосконаленням, лікуванням, оздоровленням, соціально-біологічним формуванням і людським життям в усіх його напрямках.
 
 
Після десятирічного приготування і збирання матеріалів була в лютому 2006 віддрукована цілком вже п'ята, але перша на чеській мові, книга доцента Васильчука. Автор хоче  таким чином подякувати усім, котрі йому допомагали при її реалізації.
 
k5_obal5-та книга (608 сторінок і 24-и сторінки кольорових малюнків)
 
  
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
НЕВІДОМІ ЕМОЦІЇ
 
39,5 друкарських аркушів (включно 1,5 аркуша кольорових малюнків)
лютий 2006
 
ISBN 80-7366-042-3
 
Видавництво: ERA group spol. s r.o., Berkova 444/8, 612 00 Brno www.erag.cz
 
„Невідомі емоції"є вже 5-ою книгою доцента Анатолія Васильчука, але першою, що видається на чеській мові.
В книзі коротко описані голографічні інформаційно-енергетичні поліморфофункціональні аплікації тонкоматеріальних тіл людей та їх значення. Приведені почуття, сприйняття, емоції і враження, які можуть виникати у людей під час і після голографічних інформаційно-енергетичних поліморфофункціональних аплікацій їх тонкоматеріальних тіл. Також розкриті причини відсутності будь-яких психоемоціональних реакцій у людей під час аплікації. Пояснені суб'єктивно неприємні психоемоціональні реакції і їх значення. Описане створення індивідуальної психічної інформаційно-енергетичної голограми. Упорядковано 2 449-ть оригінальних описів 532-ох людей під час телепатичних, на малі та великі відстані, голографічних інформаційно-енергетичних поліморфофункціональних аплікацій їх тонкоматеріальних тіл. Дещо з актуальної проблематики сучасної еніоанатомії і еніопсихології пояснюється формою відповіді на запитання. Приводиться висновок і обумовлення психоемоціональних проявів, які виникали у людей під час голографічного інформаційно-енергетичного поліморфофункціонального телепатичного впливу на їх тонкоматеріальні тіла, ментально створені еніопсихологом.
Для психологів, еніопсихологів, психотроніків, парапсихологів, цілителів, педагогів, духовних учителів, студентів, широкого спектра фахівців і людей, котрі займаються вихованням, навчанням, розвитком і вдосконалюванням людини, її психоемоціональними проявами, інформаційно-енергетичним взаємообміном і взаємовпливом між людьми.
 
Пізнання невідомих емоцій
 • телепатично-голографічні інформаційно-енергетичні поліморфофункціональні аплікації тонкоматеріальних тіл людей
 • психоемоціональні реакції людей під час голографічних інформаційно-енергетичних поліморфофункціональних аплікації їх тонкоматеріальних тіл
 • досягнення екстрасенсорних, інформаційно-енергетичних, надчутливих  і духовних сприйняттів, емоцій і вражень
 • можливість бачити різнокольорове світло, духовні істоти, можливість перебування в тонкоматеріальному світі і подорожування в космічному часопросторі
 • набуття стану яснобачення, яснослуху, стану розширеної свідомості, проникнення до минулого та майбутнього часу
 • бачення інформаційно-енергетичних голографічних формоструктур та кольорових композицій думок, слів, емоцій та тонкоматеріальних тіл людини
 • свідоме почуття минулих вчинків, бачення свого минулого життя, зустріч із самим собою у минулих земних життях і в майбутньому житті
 • почуття стану невагомості, польоту, літання в тунелі, бачення різних кольорів на стінах тунелю, яскравого світла на кінці тунелю, досягнення світла, перебування у світлі, комунікація з його істотами, повернення на Землю
 • почуття збільшування фізичного тіла до розмірів Всесвіту, усвідомлювання Всесвіту, невіддільності  та єдності із Всесвітом
 • почуття зменшення фізичного тіла, проникання до свого фізичного тіла, до внутрішніх органів і внутрішнього середовища організму, усвідомлювання і бачення внутрішнього середовища організму
 • усвідомлювання тиші, емоціонального спокою, духовної гармонії, блаженства, радості, щастя, любові, власної божественно-духовної основи та ін.
Було б дуже добре, щоб така книга або такі книги були в кожному домі, у кожній сімї. Тому, що ця книга випромінює інформаційно-енергетичну матерію з інформаційно-енергетичним духовним змістом, гармонізує особистість, створює навколо себе духовне інформаційно-енергетичне середовище, яке очищає навколишній простір, позитивно впливає на людей, допомагає лікуванню і навіть лікує, утворює інформаційно-енергетичну основу розвитку тонкоматеріальних тіл, духовність людини та ін.
Щоб книга допомагала вихованню, навчанню, регенерації, реабілітації, лікуванню, гармонізації та ін., потрібно її не тільки прочитати, але і правильно використати у цьому напрямку. Поставте книгу перед собою лицьовою стороною на відстань приблизно одного метра, вигідно сядьте або ляжте, заплющте очі, розслабте м'язи, заспокойте думки і протягом 5 - 20-ти хвилин пасивно спостерігайте, як на вас книга інформаційно-енергетично впливає, які у вас при цьому виникають відчуття, почуття, емоції, видіння, який психофізіологічний, психоемоціональний стан та ін.
Був би Вам дуже вдячний, якщо б Ви записали свої почуття і відчуття і послали мені їх на мій e-mail, чи на адресу моєї ординації (Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín).
Бажаю вам гарних відчуттів, бажаю вам, щоб ви відчули благодію усіх цих духовних почуттів, які відчували люди представлені у книзі, і які сьогодні посередництвом цієї книги впливають на Вас.
 
З повагою доцент Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
 
 
k6_obal6-та книга (600 сторінок, 475 малюнків)
 
   
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
Біолокація тонкоматеріальних тіл людини
 
48,38 друкарських аркушів
липень 2007
 
ISBN 978-966-665-469-7
 
Видавництво: Сполом, Україна, 790098 м. Львів, вул. Краківська 9; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Книга обсягує великий об'єм еніоанатомічної інформації у формі біолокаційних діаграм, програм біолокаційного дослідження анатомії тонкоматеріальних тіл людини і малого словника еніоанатомії. Книга є еніологічним аналогом анатомії тонкоматеріальних тіл, являє собою засіб біолокаційного дослідження і отримання нової еніоанатомічної інформації про тонкоматеріальні тіла. Вона не для простого читання, а для вивчення і дослідження анатомії тонкоматеріальних тіл. Призначена бути робочою книгою дослідника, лікаря, цілителя, еніопсихолога, еніопедагога, вихователя, тренера-педагога, священника, духовного учителя, студентів і людей, які не тільки вивчають різнохарактерні інформаційні, енергоінформаційні, біоенергетичні, еніопсихологічні, духовні та ін. подібні технології, методи і засоби, але і займаються своїм духовним вихованням і розвитком своїх тонкоматеріальних тіл.
 
Ммонографія уможливлює:
 • вивчати і досліджувати будову, структуру, форму, топографію, функції і значення тонкоматеріальних тіл, голографічних інтеграцій тонкоматеріальних тіл, біологічно-фізичної енергоінформаційної космічно-земної голограми людини і їх окремих структур;
 • отримувати нову інформацію про анатомію тонкоматеріальних тіл та використати її для розпрацювання еніоанатомічної основи еніопедагогіки, еніопсихології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомедицини, еніологічних технологій, методів і засобів виховання, навчання, розвитку, тренування, релаксації, лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції, адаптації, здорового способу життя, оптимальної біологічної, соціальної, психічної, духовної, інтелектуальної, ментальної, інформаційно-енергетичної, псі-феноменальної і професіональної реалізації людини;
 • встановити значення анатомії тонкоматеріальних тіл у всіх аспектах життя людини;
 • проводити діагностику, прогнозувати і розкривати причини сповільненого, однобічного і антидуховного розвитку людини, хвороб, соціальних криз, соціальної і професіональної неперспективності;
 • своєчасно вносити еніоанатомічні корективи, необхідні зміни і вдосконалювати існуючі технології, методи і засоби виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції та адаптації;
 • створювати якісно нові та індивідуальні еніоанатомічні, еніопедагогічні, еніопсихологічні, еніомедичні, та ін. еніологічні та духовні технології, методи і засоби, які будуть враховувати еніоанатомічні особливості тонкоматеріальних тіл людини;
 • швидко розробляти будь-які технології, методи і засоби на анатомічній основі тонкоматеріальних тіл людини;
 • негайно отримувати інформацію про анатомічні зміни тонкоматеріальних тіл, які відбуваються при застосуванні тих чи ін. технологій, методів і засобів та їх ефективність і багато іншого.
  
k7_obal7-ма книга (352 сторінок, 515 малюнків)
  
  
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
 
Біолокація фізичного тіла людини
 
28,38 друкарських аркушів
листопад 2007
 
ISBN 978-966-665-489-5
 
Видавництво: Сполом, Україна, 790098 м. Львів, вул. Краківська 9; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
Монографія є засобом біолокаційних методів контролю, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання нової інформації про: 
 • анатомічні структури клітин, тканин, органів, систем організму та функції окремих органів фізичного тіла;
 • функціональні системи, які регулюють фізіологічні процеси організму;
 • нахильність організму до хвороб, хвороби, причини хвороб і характер хвороб;
 • гормони, вітаміни та шляхи переміщення біохімічних речовин в організмі;
 • гіпокінезію та отруєння організму;
 • найбільш поширені доброякісні та злоякісні пухлини;
 • набряки;
 • причини і наслідки порушення вегетативної рівноваги організму;
 • терапевтичні методи лікування, лікарські рослини, гомеопатичні ліки, загальну дію ліків та методів лікування;
 • біологічні ритми та погодинну активність меридіанів і багато інших аспектів життєдіяльності та стану організму людини.
 
k8_obal_docasny8-ма книга (916 сторінок, 2 013 малюнків)
   
 
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК
 
  
АТЛАС БІОЛОКАЦІЇ ЛЮДИНИ
 
106,48 друкарських аркушів
лютий 2009
 
ISBN 978-966-2154-06-1
 
Видавництво “АПРІОРІ” 79000, м. Львів, пл. Катедральна, 2/4; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
У атласі подані 2 013 біолокаційних діаграм із 32 840 біолокаційними інформаційними позиціями та 104 програми біолокаційних досліджень, які дозволяють проводити контроль, оцінку, прогноз, діагностику й наукові дослідження біолокаційними методами. Отримувати нову інформацію про людину, її тонкоматеріальні тіла, інформаційно-енергетичні матерії, чакри, сушумну, меруданду, іду, пінгалу, зіркові канали, меридіани, меридіанові біологічно активні точки, системи каналів, інформаційно-енергетичні взаємообміни, фізичне тіло, ембріогенез, клітини, тканини, органи, системи організму, функції, функціональні системи, наслідки порушення вегетативної рівноваги організму, гормони, вітаміни, біологічні ритми, хвороби, причини і фактори ризику хвороб, методи лікування, гомеопатичні ліки, лікарські рослини, соки овочів і рослин, енергію каменів і дерев, психіку, її структуру, властивості, особливості, характеристики, психічні здібності й прояви людини та багато іншої інформації.
Атлас призначений для щоденної праці біолокатора, еніолога, лікаря, цілителя, анатома, еніоанатома, антрополога, фізіолога, психолога, еніопсихолога, педагога, еніопедагога, вихователя, тренера та інших спеціалістів і людей, які фахово володіють біолокацією.
 
Атлас є засобом біолокаційних методів контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання нової інформації про людину.
 
Призначення, можливості й значення атласу:
 • бути об’єктивним аналогом, посередником і засобом різносторонньої комплексної й достовірної біолокації людини;
 • допомагати терміново отримувати нову біолокаційну інформацію про людину;
 • уможливити біолокаційним методом контроль, оцінку, прогноз, діагностику й дослідження людини у будь-якому моменті її онтогенезу;
 • проводити контроль, оцінку, прогноз, діагностику й дослідження людини відповідно специфіки виховання, навчання, розвитку, вдосконалення, тренування, фахової підготовки, соціалізації, лікування, регенерації, реабілітації, рекондиції, релаксації, концентрації, імагінації, візуалізації, медитації та інших визначальних сфер життя людини;
 • конкретизувати біолокаційне дослідження людини у теперішньому, минулому і майбутньому часі;
 • проводити біолокаційні дослідження людини на будь-якій відстані, незалежно від її присутності й характеру прояву;
 • процес біолокаційного дослідження людини за допомогою атласу не творить жодних артефактів для неї, її здоров’ю, діяльності, свідомості, комунікації, функціонування її тіл і їх структур.
Загалом атлас дає необмежені можливості біолокаційних досліджень людини, їх результати можна використати для індивідуального вдосконалення людини, багатьох сфер і аспектів людського життя.
 
 
k9_obal9-та книга (1 144 сторінок, 407 кольорових малюнків)
рецензії 9-ої книги
 
 
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬЧУК


ЕНІОАНАТОМІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
 
110 друкарських аркушів
 
Липень 2009

ISBN 978-80-970106-3-8
 
Видавництво Elena Mikúšová MM, Slovenská republika, Hviezdoslavova 11, 909 01 Skalica
www.mikusovamm.com
 
Переважна більшість еніоанатомічної інформації про тонкоматеріальні тіла є новою. Вперше еніоанатомічно описані інформаційно-енергетичні матерії, тонкоматеріальні тіла, голографічні інтеграції тонкоматеріальних тіл, чакри, сушумна, меруданда, іда, пінгала, меридіани, меридіанові біологічно активні точки, мікроканали, анастомозні вузли з'єднання, сіті субультраканалів, універсальні і специфічні життєві інформаційно-енергетичні біоплазми, інформаційно-енергетичні взаємні обміни, їх структурно-функціональні стани, режими функціонування, функції, функціональні можливості, їх значення для людини та багато іншого. Представлені технології розвитку тонкоматеріальних тіл та чакр. Тонкоматеріальні тіла людини описані і аргументовані, як інформаційно-енергетичні основи її духовного розвитку, псі-феноменального розвитку, псі-феноменального цілительства, біолокації, позатілесної проекції та еніологічних дисциплін про людину.
Монографія призначається людям, які володіють псі-феноменальними здібностями, псі-феноменальним цілительством, спеціалістам усіх еніологічних дисциплін про людину, особливо еніоанатомії, еніофізіології, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки, еніодуховного виховання, навчання і розвитку, буде корисною для лікарів, цілителів, психологів, психотроніків, парапсихологів, духовних вчителів, педагогів, вихователів, тренерів, теологів і людей, котрі розвивають свої тонкоматеріальні тіла, свою духовність і псі-феноменаліту.
 
Монографія призначається для:
 • вивчення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини;
 • формування еніоанатомічного мислення;
 • пізнання тонкоматеріальної та еніоанатомічної суті людини;
 • усвідомлення практичного значення еніоанатомії тонкоматеріальних тіл для біологічних, психічних, педагогічних, соціальних, псі-феноменальних, духовних, медичних та багатьох інших сфер і аспектів людського життя;
 • того, щоб стати основою еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніомедицини, еніопсихології, еніопедагогіки та інших еніологічних дисциплін про людину;
 • того, щоб дати еніоанатомічні знання еніотехнологіям, методам і засобам виховання, навчання, розвитку, тренування, лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції людини;
 • використання її еніоанатомічної інформації для оцінки, корекції, переопрацювання і вдосконалення відомих еніотехнологій, методів і засобів розвитку людини, її тонкоматеріальних тіл, псі-феноменаліти, духовності, душевності і божественності;
 • використання її еніоанатомічної інформації для створення і розпрацювання нових еніоанатомічних, еніопсихологічних та еніопедагогічних технологій, методів і засобів всебічного, гармонійного та універсального розвитку тонкоматеріальних тіл людини;
 • використання її еніоанатомічної інформації для створення і розпрацювання еніотерапевтичних технологій, методів і засобів профілактичної медицини, медицини здорової людини, здорового способу життя, еніомедицини, духовної медицини, ефективного лікування життєво небезпечних хвороб, оптимальну для життєдіяльності регенерацію, реабілітацію і рекондицію;
 • того, щоб її еніоанатомічна інформація у відповідності до тонкоматеріальних тіл конкретизувала, направляла, уточнювала, об'єктивізувала, утримувала і координувала концентрацію, візуалізацію, медитацію, еніоанатомічне, еніопсихологічне і духовне тренування;
 • конкретизації та уточнення псі-феноменального і духовного розвитку людини;
  використання її еніоанатомічної інформації для контролю, оцінки, прогнозу, діагностики, наукових досліджень і отримання нової інформації про тонкоматеріальні тіла, їх будову, форми, структури, внутрішню архітектоніку, топографію, функції та функціональні можливості.
В цілому монографія дає необмежені можливості використання еніоанатомічної інформації для універсального розвитку тонкоматеріальних тіл людини, для поєднання виховання, навчання, розвитку, лікування та регенерації, для практичної реалізації високодуховного та псі-феноменального розвитку людини, для досягнення абсолютного здоров'я, довголіття, життєвої гармонії, життя без болі, страждань і криз.
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka