Rozvoj osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice v průběhu nemocí
  
m1Těžké a dlouhodobé nemoci znemožňují plnohodnotnou výuku člověka, jeho všestranný a harmonický vývoj, optimální profesní a sociální seberealizaci. Člověk se převážně nachází ve stavu psychoemocionální úzkosti, bezradnosti, neperspektivy, nepotřebnosti, deprese, prožívá bolest a utrpení. V takovýchto stavech není člověk schopen výuky a vývoje. Tento neobyčejně složitý sociální problém je možné úspěšně řešit technologiemi, metodami a prostředky enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jinými eniologickými technologiemi.
Je uveden přehled nemocí, při kterých je možné provádět vývoj jemnohmotných těl člověka holografickými informačně-energetickými polymorfofunkčními očišťujícími, posilujícími, normalizujícími, harmonizujícími, univerzálními, výchovnými, výukovými, léčivými, relaxačními, regeneračními, rehabilitačními, rekondičními a jiného charakteru aplikacemi. Aplikace je možné provádět individuálně nebo skupinově, v přítomnosti pacienta nebo na dálku (telepaticky).
 
Účinnost aplikací není závislá na tom:
 • zda se jedná o koncentrovanou skupinu, rozptýlenou skupinu nebo jednoho člověka;
 • jaká je vzdálenost mezi eniopsychologem a pacientem, zda je to 1 – 10 cm, 1 – 10 m, 10 – 20 000 km;
 • zda pacient zná eniopsychologa nebo ne, zda eniopsycholog zná pacienta nebo ne.

Účinnost aplikací je závislá na:

 • duchovnosti a profesionalitě eniopsychologa;
 • charakteru informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl pacienta a vnějšího prostředí;
 • vývoji jemnohmotných těl pacienta;
 • strukturálně-funkčním stavu jemnohmotných těl pacienta;
 • přání pacienta spolupracovat s eniopsychologem;
 • disciplíně pacienta;
 • systematičnosti aplikací, adekvátním množství aplikací a jejich informačním obsahu.
Pro enioanatomické, eniopsychologické, eniopedagogické a eniomedicínské technologie neexistují žádná omezení, mohou být používány při jakýchkoliv nemocech, při jakémkoliv stavu pacienta a dokonce, i když se pacient nachází v kómatu. Tyto technologie nepodmiňují lékařem předepsanou léčbu, značně posilují její účinnost a předcházejí vzniku komplikací. Nehledě na to, že v průběhu holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl je pozorováno uzdravení se z většiny nemocí, pacient nesmí odmítat léčbu předepsanou lékařem.
Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl nemají omezení, nezpůsobují žádné komplikace, mohou být využívány v jakémkoliv věku, napomáhají lidem uzdravovat se z jakýchkoliv nemocí, dosáhnout dobrého stavu zdraví, dávají možnost studovat, všestranně a harmonicky se vyvíjet, a to i při těžkých nemocech.
 
Nemoci, při kterých je možné úspěšně provádět eniotechnologiemi sjednocenou výchovu, výuku, rozvoj osobnosti, relaxaci, regeneraci, uzdravení, rehabilitaci, rekondici člověka aj.
 • nemoci srdečně-cévního systému
 • nemoci krve
 • nemoci dýchacího systému
 • nemoci trávícího systému
 • nemoci vylučovacího a reprodukčního systému
 • nemoci endokrinního systému
 • nemoci porodně-gynekologické
 • nemoci stomatologické
 • nemoci oční
 • nemoci ušní, nosní, krční
 • nemoci kožní
 • nemoci nervově-psychické
 • nemoci podpůrně-pohybového systému
 • onkologické nemoci
 • infekční nemoci aj.
Pouze technologiemi enioanatomie, eniopedagogiky, eniopsychologie a eniomedicíny je možné dosáhnout jednoty výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, socializace, profesní přípravy, tréninku, relaxace, léčení, regenerace, rehabilitace, rekondice aj. Tyto všechny procesy je možné provádět současně s výše uvedenými eniologickými technologiemi. V současné době nejsou bohužel známy jiné technologie, které by umožňovaly dosáhnout jednoty výchovy, výuky, vývoje a léčení těžce nemocných lidí.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka