Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka
 
m2
Aplikace mozku a smyslových orgánů člověka prostřednictvím jemnohmotných těl na fyzické úrovni značně zvyšuje funkční možnosti mozku jako anatomicko-fyziologického základu nejvyšší psychické činnosti, intelektuálního a mentálního fungování, paměti a myšlení, PSI-fenomenálního intelektu a obdržování apriorních znalostí. Tato vysoce specifická aplikace je přínosná všem lidem, zvláště dětem jakéhokoliv věku, žákům, zájemcům o studium na vysoké škole, pro studenty, pro frekventanty doktorandského studia s cílem získání vědeckého titulu, vědcům pro zlepšení efektivnosti vědecké práce, akademikům, profesorům, docentům, učitelům, a vychovatelům. Zlepšuje se paměť a intelektuálně-mentální schopnosti až do vzniku PSI-fenomenality člověka v procesu studia, přípravy na zkoušky, zkoušek, při obhajobě doktorských prací.
 
Aplikované specifické hologramy mají informačně-energetický obsah nasměrovaný na:
 • normalizaci krevního zásobení mozku, smyslových orgánů, zvláště zrakových a sluchových orgánů, zrakových a sluchových analyzátorů;
 • posílení fyziologických, biochemických, elektromagnetických a informačně-energetických procesů mozkové kůry, jejich center, asociačních a komisurálních vláken;
 • implantaci informace studovaného předmětu, monografií, obhajovaných vědeckých prací aj. do eniostruktur mozku;
 • okamžitou aktivaci procesů vybavení si informace o všem tom, co bylo kdykoliv přečteno, viděno, slyšeno a nastudováno;
 • rychlé obnovení intelektuální a mentální práceschopnosti;
 • zvýšení kvality paměti – zvýšení pozornosti, zvětšení objemu a rychlosti myšlenkových procesů, výrazné zlepšení krátkodobé a dlouhodobé paměti;
 • zvýšení kvality dlouhodobé intelektuálně-mentální práce;
 • zvětšení intelektuálního potenciálu člověka až do PSI-fenomenálního;
 • normalizaci psychoemociálních stavů při státních zkouškách, s umožněním dosáhnout maximálního výkladu naučených a získaných znalostí – rychlé, přesné, logické a komplexní myšlení v procesu zkoušek;
 • vyrovnávání funkční odlišnosti a dysfunkce levé a pravé hemisféry velkého mozku pro zlepšení procesu myšlení s dosažením intelektuálně-mentální PSI-fenomenality;
 • dosažení integrálního intelektuálně-mentálního vývoje, integrálního myšlení, dosažení stavu jasnovidění, jasnoznani, apriorních znalostí, mimosmyslového, extrasensorního a duchovního osvojení informaci vnějšího prostředí.
Metodami holografických informačně-energetických aplikací mozku a smyslových orgánů mohou být řešeny jakékoliv problémy vychování, výuky, vývoje, zdokonalení člověka, jeho sociálního, duchovního, psychického, emocionálního, intelektuálně-mentálního projevu podle přání každého člověka.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka