Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka
 
m2
Aplikace mozku a smyslových orgánů člověka prostřednictvím jemnohmotných těl na fyzické úrovni značně zvyšuje funkční možnosti mozku jako anatomicko-fyziologického základu nejvyšší psychické činnosti, intelektuálního a mentálního fungování, paměti a myšlení, PSI-fenomenálního intelektu a obdržování apriorních znalostí. Tato vysoce specifická aplikace je přínosná všem lidem, zvláště dětem jakéhokoliv věku, žákům, zájemcům o studium na vysoké škole, pro studenty, pro frekventanty doktorandského studia s cílem získání vědeckého titulu, vědcům pro zlepšení efektivnosti vědecké práce, akademikům, profesorům, docentům, učitelům, a vychovatelům. Zlepšuje se paměť a intelektuálně-mentální schopnosti až do vzniku PSI-fenomenality člověka v procesu studia, přípravy na zkoušky, zkoušek, při obhajobě doktorských prací.
 
Aplikované specifické hologramy mají informačně-energetický obsah nasměrovaný na:
 • normalizaci krevního zásobení mozku, smyslových orgánů, zvláště zrakových a sluchových orgánů, zrakových a sluchových analyzátorů;
 • posílení fyziologických, biochemických, elektromagnetických a informačně-energetických procesů mozkové kůry, jejich center, asociačních a komisurálních vláken;
 • implantaci informace studovaného předmětu, monografií, obhajovaných vědeckých prací aj. do eniostruktur mozku;
 • okamžitou aktivaci procesů vybavení si informace o všem tom, co bylo kdykoliv přečteno, viděno, slyšeno a nastudováno;
 • rychlé obnovení intelektuální a mentální práceschopnosti;
 • zvýšení kvality paměti – zvýšení pozornosti, zvětšení objemu a rychlosti myšlenkových procesů, výrazné zlepšení krátkodobé a dlouhodobé paměti;
 • zvýšení kvality dlouhodobé intelektuálně-mentální práce;
 • zvětšení intelektuálního potenciálu člověka až do PSI-fenomenálního;
 • normalizaci psychoemociálních stavů při státních zkouškách, s umožněním dosáhnout maximálního výkladu naučených a získaných znalostí – rychlé, přesné, logické a komplexní myšlení v procesu zkoušek;
 • vyrovnávání funkční odlišnosti a dysfunkce levé a pravé hemisféry velkého mozku pro zlepšení procesu myšlení s dosažením intelektuálně-mentální PSI-fenomenality;
 • dosažení integrálního intelektuálně-mentálního vývoje, integrálního myšlení, dosažení stavu jasnovidění, jasnoznani, apriorních znalostí, mimosmyslového, extrasensorního a duchovního osvojení informaci vnějšího prostředí.
Metodami holografických informačně-energetických aplikací mozku a smyslových orgánů mohou být řešeny jakékoliv problémy vychování, výuky, vývoje, zdokonalení člověka, jeho sociálního, duchovního, psychického, emocionálního, intelektuálně-mentálního projevu podle přání každého člověka.
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka