Главная Услуги Эниопедагогика
ENIOPEDAGOGIKA
  
Aplikace v rámci přednášky nebo individuální aplikace zaměřená na eniopedagogiku. Každému účastníku je v rámci aplikace, podle jeho přání, implantován hologram informačního obsahu učebnic, monografií nebo knih, které si přinese sebou. Implantovaný hologram napomáhá člověku snadněji ovládnout znalosti obsažené v daných publikacích a implantovat výrazně větší rozsah podobných informací do jemnohmotných těl. Následné studium je pak snadnější, zabere řádově méně času, student se učí rychle, má pocit, že studovaný materiál zná. Čím více takovýchto aplikací percipient absolvuje, tím je jejich efekt výraznější. Eniopedagogické aplikace zrychlují intelektuální a mentální vývoj člověka, zlepšují paměť, formují integrální, přesné, logické a smysluplné zakončení myšlení. Napomáhají formování schopnosti kontrolovat vlastní myšlení, měnit jeho charakter, naplňovat ho novým informačním obsahem, zastavovat myšlení, vracet myšlenku do výchozí pozice a začít její nový vývoj, nedopustit negativní, destruktivní, agresivní, antiduchovní, antiduševní a antibožské myšlení. Podobnými aplikacemi je možné nejenom vyvíjet, ale i v člověku otevřít PSI-fenomenální intelektuální a mentální schopnosti. Eniopedagogická technologie umožňuje během 3 – 5 minut implantovat informační obsah jakéhokoliv množství knih do jemnohmotných těl percipienta. Viz též úzce související služba Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace hlavního mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka.
 
Co člověku přináší eniopedagogika:
  1. Při výuce má pocit, že studovaný materiál zná.
  2. Zkracuje se čas potřebný pro integrální zapamatování potřebných informací.
  3. Zlepšuje se paměť. V případě potřeby si člověk může přesně vybavit to, co přečetl.
  4. Proces výuky se stává lehkým.
  5. Výuka jakéhokoliv oboru se stává dostupnou se stejnou účinností.
  6. Informaci jakéhokoliv počtu knih, popřípadě i knihoven je možné předat do jemnohmotných těl během 3 5 minut.
  7. Pomáhá jemnohmotným tělům hromadit, fixovat a vybavovat si informace jakéhokoliv počtu knih a takto dosáhnout všestrannosti a harmonie triády paměti.
Objem přijímaných informací je závislý na vývoji jemnohmotných těl člověka. Eniopedagogika začíná vývojem jemnohmotných těl člověka.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka