Головна Послуги Спортсмени
ГОЛОГРАФІЧНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ НАЙВИЩИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ І РЕЗУЛЬТАТІВ
 
Призначено передусім для:
професіональних спортсменів світового рівня у всіх видах спорту, для однієї особи і для команд.
 
Реалізацією інформаційно-енергетичного голографічного програмування і моделювання у людини можна досягнути стану, при якому вона буде здатна використати й одночасно підвищувати весь свій спортивний потенціал. Спортсмен після цього довготривало показує максимальні результати, аніж би у нього виникали фізичні, душевні, медичні або інші проблеми. Це значно продовжує добу, на протязі якої спортсмен є здатний перебувати на вершині своєї спортивної кар’єри.
У професіональних спортсменів є можливість за допомогою основних, мобільних, експресних та суперекспресних аплікацій значно прискорити і довготривало підтримувати:
 • підвищення потенціальних спортивних здібностей, мобілізацію прихованих функціональних резервів і можливостей організму під час спортивної підготовки;
 • послаблення обмежуючих морфофункціональних, психоемоціональних і ментальних факторів, які не дозволяють досягати найвищих індивідуальних спортивних результатів;
 • формування фізичних, психоемоціональних, психофізіологічних, біомеханічних і ментальних голограм спортивної майстерності;
 • максимальне досягнення фізичної, технічної, психічної і ментальної підготовки спортсмена до змагань, турнірів тощо.
 • прискорення формування індивідуальної і командної спортивної майстерності;
 • максимальне використання індивідуальних спортивних можливостей організму;
 • миттєву переорієнтацію вмінь та навиків технічної майстерності у підготовці до змагань, турнірів тощо.
 • врівноваження і гармонізацію морфофункціональних співвідношень в організмі на енергетичному, молекулярному, клітинному, тканинному, органному і системному рівнях при фізичних, інтелектуально-ментальних і психоемоціональних навантаженнях, які перевершують функціональні можливості організму спортсмена;
 • енергетичне посилення захисних сил, імунітету та адаптаційно-компенсаційних механізмів організму і організму в цілому;
 • нормалізацію гормональної рівноваги, обміну речовин і процесів метаболізму;
 • врегулювання циклу біологічних ритмів організму в умовах підготовки, тренування і змагання;
 • послаблення фізичних, функціональних, психоемоціональних, нервових та розумових впливів, які обмежують максимальний спортивний результат;
 • послаблення імунодепресивних станів організму спортсмена;
 • нормалізацію передстартових функціональних, психоемоціональних і біохімічних реакцій організму спортсмена, зниження надмірного внутрішнього напруження з метою досягнення оптимальної підготовки організму до змагань, турнірів тощо.
 • релаксацію, регенерацію, рекондицію та повне відновлення організму після виснажливих тренувань або змагань;
 • допомогу довготривало показувати найвищі спортивні результати;
 • значне покращення спортивної зіграності між членами команди;
 • прискорення лікування хвороб чи травм, покращення рухових функцій і координації м’язів;
 • покращення здоров’я, лікування хвороб і травм, які перешкоджають спортивній діяльності, і які тяжко лікуються методами сучасної медицини.
Голографічне програмування і моделювання може проводитись у стані відпочинку, під час тренувань і змагань, індивідуально чи для усієї команди, у присутності спортсмена або телепатично. Голографічне програмування і моделювання можна застосовувати на будь-якому етапі багаторічної спортивної підготовки, поєднувати з різними методами тренувань, відпочинку, реабілітації і лікування.
 
На протязі активної спортивної діяльності спортсмена голограми постійно функціонують в його організмі. Голограми мають позитивний вплив на організм і психоемоціональний стан людини. Силою волі спортсмен може нейтралізувати і вивести їх із своїх тонкоматеріальних тіл. На ці голограми не може впливати інша людина, не може знищити ані вивести їх з тонкоматеріальних тіл, у яких вони функціонують. У професіональному спорті, для досягнення найвищих світових рекордів і результатів, не існує незначущих аспектів та обов’язків при плануванні довготривалих спортивних тренувань.
 
«О котрій годині спортсмен мусить йти спати?» - це є важливо чи не важливо для досягнення найкращого спортивного результату? У професіональному спорті це дуже важливо, тому, що час призначений для сну і відпочинку, пов'язаний з індивідуальними ритмами організму спортсмена, які у свій час впливають на спортивну форму, життєздатність і здатність спортсмена в досягненні спортивного результату.
 
Будь-яка проблематика і обов’язкове дотримання режиму довгорічного спортивного життя у професіональному спорті являються важливим аспектом, і їх необхідно вирішувати беручи до уваги індивідуальні властивості спортсмена.
 
Особливу увагу необхідно звертати на реабілітацію (відновлення спортивних можливостей спортсмена) після кожного тренування та змагання, на лікування хвороб і травм, на регенерацію організму, окремих частин тіла  або травмованих органів, на відновлення спортивної форми і досягнення максимальної індивідуальної спортивної майстерності.
 
Чим старший спортсмен, тим важливіше є у цих процесах підвищити кількість еніоанатомічних, еніопсихологічних, еніопедагогічних та інших еніотехнологій вправ та тренувань, використовувати фітотерапію, специфічну релаксацію, концентрацію, візуалізацію, ментальну імагінацію, медитацію, психофізіологічну саморегуляцію, еніопсихомоторне тренування та ін. нетрадиційні технології, методи і засоби для професіонального спорту. Їх застосування підвищить функціональні можливості організму спортсмена, уможливить довготривалу максимальну індивідуальну спортивну працездатність без будь-яких негативних наслідків для здоров’я, психоемоціонального інтелектуально-ментального, морального, етичного, естетичного і духовного стану спортсмена.
 
Голографічна інформаційно-енергетична аплікація тонкоматеріальних тіл професіональних спортсменів спрямована на досягнення найвищих індивідуальних спортивних результатів. ЇЇ можна проводити усім спортсменам, вона може бути впроваджена в будь-який період чи етап багаторічної спортивної підготовки, є високоефективна, особливо, для збірних команд, переможців світових кубків, майстрів світу, Європи, олімпійських чемпіонів і для тих спортсменів, котрі довго перебувають на світових вершинах у даному виді спорту. Професіональним спортсменам високої майстерності надається допомога при лікуванні тяжких травм чи їх довготривалих наслідків, які не можуть бути усунені сучасними медичними методами в такій мірі, щоб спортсмен не втратив колишньої майстерності, допомога для досягнення максимального спортивного результату, для підвищення спортивного потенціалу, для довготривалого утримання найвищої спортивної майстерності, для виразного покращення спортивної зіграності між членами команди. Після аплікації допомоги швидко зникає спортивна втома та емоційно-депресивний стан, який виникає при довготривалих систематичних тренуваннях та при регулярній участі у відповідальних світових змаганнях.
 
Ця пропозиція вміщує описання дії і впливу приведених інформаційно-енергетичних голографічних програмувань і моделювань. Методи їх створення і способу аплікації є душевним надбанням доц. Васильчука. Описані програми і моделювання аналогічно можна використовувати і для митців, високопоставлених працівників, науковців, політиків та ін.
 
Програма еніопсихологічного індивідуального прогнозу і визначення потенціальної перспективи спортсменів для досягнення спортивної майстерності світового рівня.
 
Програма вміщує понад 1000 основних пунктів. Тому приводиться тільки її окремі частини, які стосуються цього визначення.
 1. Прогноз індивідуальної перспективи
 2. Обмежуючі медично-біологічні фактори
 3. Морфофункціональні структури організму
 4. М’язи
 5. Схильність організму до хвороб і зриви організму
 6. Тонкоматеріальні тіла при досягненні світових спортивних результатів
 7. Психоемоціональні прояви
 8. Менталітет
 9. Аномальне інформаційно-енергетичне середовище
 10. Індивідуальний спортивний план
 11. Участь у спортивних заходах
 12. Харчування
 13. Реабілітація
Програма еніопсихологічного дослідження дає можливість точно оцінити потенціал перспективи спортсменів у будь-якому віці і у будь-якому виді спорту. Інформація дослідження може бути використана для корекції та індивідуалізації тренувального процесу, тренувального циклу, для багаторічної спортивної підготовки, для довготривалої успішної найвищої спортивної майстерності.
 
Акт впровадження
 
Результатів наукових досліджень у практику підготовки спортсменів високої кваліфікації відділень кульової стрільби і стрільби з луку Львівського вищого училища фізичної культури
   
Ми, ті, що підписались нижче, директор училища С.М. Родак, заступник директора з спортивної роботи, заслужений тренер України О.І. Копилович, старший викладач спорту Р.В. Коневич, старший викладач спорту, заслужений тренер України Т.О. Образцова, склали цей акт про те, що результати роботи виконаної по темі: «Індивідуалізація ментально-психічного голографічного моделювання і програмування біологічно-функціональних, психоемоціональних і соціальних проявлень людини» за період від 1 листопаду 1998 року до 1 квітня 1999 року, виконавцем теми А.Л. Васильчуком внесені такі рекомендації і пропозиції:
 
Назва пропозиції, форма впровадження і коротка характеристика:
Ментально-психічне голографічне моделювання і програмування найвищого індивідуального спортивного результату.
Створення індивідуальних і командних біоплазматичних, енергоінформаційних, ментальних, фізичних, морфофункціональних, психофізіологічних, психоемоціональних, біомеханічних голограм вищої спортивної майстерності в організмі, в тонкоматеріальних тілах і в структурах всіх рівнів свідомості спортсмена.
 
Наукова новизна та її значення, рекомендації з подальшого використання
Вперше створюються голограми індивідуальної найвищої майстерності в організмі спортсмена. Голограми інтегрують всі аспекти і рівні спортивної діяльності: формують вищу спортивну майстерність, підвищують потенційні спортивні здібності, мобілізують приховані функціональні резерви і можливості організму реалізації спортивної підготовленості, допомагають максимальній реалізації фізичної, техніко-тактичної, психічної і ментальної підготовленості спортсмена в умовах змагань.
Енергоінформаційно посилюють захисні сили, імунітет, адаптаційно-компенсаторні механізми і організм в цілому;
сприяють релаксації, регенерації, реабілітації, мобілізації та повному відновленню організму після виснажливих тренувань і змагань;
допомагають досягнути найвищого індивідуального спортивного результату. Голографічне моделювання і програмування може використовуватись на будь-якому етапі багаторічної підготовки спортсменів високої кваліфікації, компонуватися з різними методами тренувань, відпочинку, реабілітації і лікування. Голографічне моделювання і програмування може здійснюватись в умовах тренувань, змагань і відпочинку, як індивідуально, так і командно в присутності спортсмена або телепатичною формою. 
 
Ефект від впровадження
Більш результативно реалізується спортивна підготовленість в умовах змагань. Спортивна результативність піднялась на рівень Українських, Європейських і світових досягнень. Інтенсифікувався процес досягнень найвищих спортивних результатів. Значно зменшилась фізична, функціональна, психоемоціональна, нервова і розумова втома, а також стресово-депресивні проявлення організму спортсменів в процесі тренувань і змагань. Спостерігається швидка мобілізація та повне відновлення організму після виснажливих тренувань і змагань.
 
Автор розробник
кандидат педагогічних наук,
доцент анатомії,
магістр психотроніки та біомагнітології,
майстер спорту
підпис
А.Л. Васильчук
 
Директор Львівського вищого училища фізичної культури
підпис
С.М. Родак
 
Заступник директора з спортивної роботи,
заслужений тренер України
підпис
О.І. Копилович
 
Старший викладач спорту відділення кульової стрільби
підпис
Р.В. Коневич
 
Старший викладач спорту,
заслужений тренер України відділення стрільби з луку
підпис
Т.О. Образцова
 
30.03.1999 р.
Кругла печатка:
Відділ освіти Львівської області
Львівське інститут фізичної культури
  
Еніопсихологічний прогноз спортивного результату збірної команди
на Чемпіонаті Світу 2005 р.
 
Це прогноз збірної команди, яка претендувала на медалі. Прогноз проводився на основі одного з лідерів збірної команди.
 
Виявлено, що цей член команди може на Чемпіонаті Світу реалізувати свій фізичний потенціал на 73-90%, технічний потенціал на 92%, тактичний потенціал на 82% і при цьому до чемпіонату підготовлений таким чином:
 • фізична підготовка – 94%: загалом фізична готовність складає 70%, спеціальна готовність - 91%, силова готовність – 80%, швидкісна готовність – 70%, швидкісно-силова готовність – 80%, витривалість – 79%, гнучкість – 69%, координованість – 100%.
 • технічна підготовка 72-84%
 • тактична підготовка – 72%
 • психічна підготовка – 80%
 • інтелектуальна підготовка – 90%
Тренер команди оцінив досліджуваного репрезентанта об’єктивно на 55%. Його місце в команді визначив неправильно, помилковість досягнула 90%. При чому міра спортивно-технічної майстерності досліджуваного члена досягла з огляду на найкращих спортсменів світу показника 83% і адекватність його психоемоціональних реакцій на складність ситуації чемпіонату світу досягла показника 71%. Світові менеджери оцінили гравця на 81% з максимально  можливої оцінки.
 
Висновки дослідження свідчать про те, що необ’єктивна оцінка членів команди тренером викликала у більшості репрезентантів внутрішню напругу і страх. Кожен боявся, що може бути не об’єктивно оцінений і що буде неправильно визначено його місце в команді. Емоціональна атмосфера, яка виникла у команді, не дала можливості досягнути такого результату, на який усі розраховували, що підтвердило зайняте 8-10 місце на Чемпіонаті Світу.
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka