Homepage Services Umělci
HOLOGRAFICKÉ INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ PROGRAMOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ NEJVYŠŠÍCH INDIVIDUÁLNÍCH UMĚLECKÝCH VÝKONŮ

Určeno zejména pro:
profesionální zpěváky, hudebníky, hudební skupiny, skladatele, textaře, herce, baletní sólisty a soubory, malíře, sochaře a další zájemce.

Realizací informačně-energetického holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj umělecký potenciál a současně jej zvětšovat. Umělec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez „tvůrčích krizí" stát na vrcholu své umělecké kariéry.

Realizací informačně-energetických holografických programů a modelů je podporováno a dosahováno:
 • zvýšení potenciálních uměleckých schopností, mobilizace skrytých funkčních rezerv a možností organismu při umělecké přípravě
 • oslabení omezujících morfofunkčních, psychoemociálních a mentálních faktorů, které brání dosažení nejvyšších individuálních uměleckých výkonů
 • formování fyzických, psychoemociálních, psychofyziologických, biomechanických a mentálních hologramů uměleckého mistrovství
 • maximální realizace fyzické, technické, psychické a mentální připravenosti umělce na vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • zrychlení formování individuálního i týmového uměleckého mistrovství
 • maximální využití individuálních uměleckých možností organismu
 • okamžité přeorientování umění a návyků technického mistrovství k přípravě určitého vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • vyvážení a harmonizace morfofunkčních poměrů v organismu na energetické, molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a systémové úrovni při fyzickém, intelektuálně-mentálním a psychoemociálním zatížení, které překračuje funkční možnosti organismu umělce
 • energetické posílení obranných sil, imunity i adaptačně-kompenzačních mechanismů organismu a celého organismu
 • normalizace hormonálního vyvážení, výměny látek a procesu metabolismu
 • uspořádání cyklu biologických rytmů organismu v podmínkách přípravy, zkoušek, vystoupení a tvorby uměleckého díla
 • oslabení fyzických, funkčních, psychoemociálních, nervových a rozumových vlivů omezujících maximální umělecký výkon
 • oslabení imunodepresivních stavů organismu umělce
 • normalizace ,,předstartovně" funkčních, psychoemociálních a biochemických reakcí organismu umělce, snížení nadměrného vnitřního napětí za účelem dosažení optimální připravenosti organismu na vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • relaxace, regenerace, úplná rehabilitace a rekondice organismu po vysilující zkoušce, přípravě nebo vystoupení
 • napomáhání dlouholetým vrcholným uměleckým výkonům
 • zlepšení hudebního výkonu a kvality hlasu zpěváků, výrazné zlepšení hudební souhry mezi členy hudební skupiny
 • urychlení léčby nemocí a úrazů, zlepšení pohybové funkce a koordinace svalstva u tanečníků (balet, lidový a moderní tanec) a jiných umělců, kteří podávají fyzicky náročné výkony
 • zlepšení zdraví, léčení nemocí a traumat neumožňujících tvůrčí činnost, která jsou těžce léčitelná metodami moderní medicíny.
Holografické informačně-energetické aplikace, programování, modelování a implantace může probíhat v klidu, při zkoušce i během vystoupení, individuálně nebo skupinově v přítomnosti umělce nebo telepaticky na jakoukoliv vzdálenost. Holografické informačně-energetické aplikace, programování, modelování a implantace může být využito v kterékoliv etapě dlouholeté umělecké přípravy, slučovat se s jinými technologiemi, metodami a prostředky zkoušení, odpočinku, rehabilitace a léčby.

V průběhu aktivní umělecké činnosti fungují informačně-energetické hologramy v organismu umělce dlouhodobě. Informačně-energetické hologramy mají pozitivní vliv na jemnohmotná těla, organismus a psychoemocionální stav člověka. Pomocí síly vůle umělce mohou být neutralizovány a vyloučeny z jeho jemnohmotných těl. Jiný člověk je nemůže ovlivnit, změnit, zničit ani odstranit z jemnohmotných těl, ve kterých fungují.

Všechny popsané činnosti jsou neškodné pro jemnohmotná těla, lidský organismus a člověk se na nich nestává závislým.

Tato nabídka obsahuje popis účinků provedených informačně-energetických holografických aplikací, programů, modelů a implantací. Technologie jejich tvorby a způsobů aplikace je duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka. Popsané programy a modely lze analogicky použít i pro sportovce, vrcholové vedoucí pracovníky, vědce, politiky apod.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka