Главная Услуги Артисты
HOLOGRAFICKÉ INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ PROGRAMOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ NEJVYŠŠÍCH INDIVIDUÁLNÍCH UMĚLECKÝCH VÝKONŮ

Určeno zejména pro:
profesionální zpěváky, hudebníky, hudební skupiny, skladatele, textaře, herce, baletní sólisty a soubory, malíře, sochaře a další zájemce.

Realizací informačně-energetického holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj umělecký potenciál a současně jej zvětšovat. Umělec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez „tvůrčích krizí" stát na vrcholu své umělecké kariéry.

Realizací informačně-energetických holografických programů a modelů je podporováno a dosahováno:
 • zvýšení potenciálních uměleckých schopností, mobilizace skrytých funkčních rezerv a možností organismu při umělecké přípravě
 • oslabení omezujících morfofunkčních, psychoemociálních a mentálních faktorů, které brání dosažení nejvyšších individuálních uměleckých výkonů
 • formování fyzických, psychoemociálních, psychofyziologických, biomechanických a mentálních hologramů uměleckého mistrovství
 • maximální realizace fyzické, technické, psychické a mentální připravenosti umělce na vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • zrychlení formování individuálního i týmového uměleckého mistrovství
 • maximální využití individuálních uměleckých možností organismu
 • okamžité přeorientování umění a návyků technického mistrovství k přípravě určitého vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • vyvážení a harmonizace morfofunkčních poměrů v organismu na energetické, molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a systémové úrovni při fyzickém, intelektuálně-mentálním a psychoemociálním zatížení, které překračuje funkční možnosti organismu umělce
 • energetické posílení obranných sil, imunity i adaptačně-kompenzačních mechanismů organismu a celého organismu
 • normalizace hormonálního vyvážení, výměny látek a procesu metabolismu
 • uspořádání cyklu biologických rytmů organismu v podmínkách přípravy, zkoušek, vystoupení a tvorby uměleckého díla
 • oslabení fyzických, funkčních, psychoemociálních, nervových a rozumových vlivů omezujících maximální umělecký výkon
 • oslabení imunodepresivních stavů organismu umělce
 • normalizace ,,předstartovně" funkčních, psychoemociálních a biochemických reakcí organismu umělce, snížení nadměrného vnitřního napětí za účelem dosažení optimální připravenosti organismu na vystoupení a tvorbu uměleckého díla
 • relaxace, regenerace, úplná rehabilitace a rekondice organismu po vysilující zkoušce, přípravě nebo vystoupení
 • napomáhání dlouholetým vrcholným uměleckým výkonům
 • zlepšení hudebního výkonu a kvality hlasu zpěváků, výrazné zlepšení hudební souhry mezi členy hudební skupiny
 • urychlení léčby nemocí a úrazů, zlepšení pohybové funkce a koordinace svalstva u tanečníků (balet, lidový a moderní tanec) a jiných umělců, kteří podávají fyzicky náročné výkony
 • zlepšení zdraví, léčení nemocí a traumat neumožňujících tvůrčí činnost, která jsou těžce léčitelná metodami moderní medicíny.
Holografické informačně-energetické aplikace, programování, modelování a implantace může probíhat v klidu, při zkoušce i během vystoupení, individuálně nebo skupinově v přítomnosti umělce nebo telepaticky na jakoukoliv vzdálenost. Holografické informačně-energetické aplikace, programování, modelování a implantace může být využito v kterékoliv etapě dlouholeté umělecké přípravy, slučovat se s jinými technologiemi, metodami a prostředky zkoušení, odpočinku, rehabilitace a léčby.

V průběhu aktivní umělecké činnosti fungují informačně-energetické hologramy v organismu umělce dlouhodobě. Informačně-energetické hologramy mají pozitivní vliv na jemnohmotná těla, organismus a psychoemocionální stav člověka. Pomocí síly vůle umělce mohou být neutralizovány a vyloučeny z jeho jemnohmotných těl. Jiný člověk je nemůže ovlivnit, změnit, zničit ani odstranit z jemnohmotných těl, ve kterých fungují.

Všechny popsané činnosti jsou neškodné pro jemnohmotná těla, lidský organismus a člověk se na nich nestává závislým.

Tato nabídka obsahuje popis účinků provedených informačně-energetických holografických aplikací, programů, modelů a implantací. Technologie jejich tvorby a způsobů aplikace je duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka. Popsané programy a modely lze analogicky použít i pro sportovce, vrcholové vedoucí pracovníky, vědce, politiky apod.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka