Главная Услуги Продукты
informačně-energetická BIOPLAZMATICKÁ AKTIVACE A INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ holografické PROGRAMOVÁNÍ POTRAVIN, VODY, KOSMETIKY, LÉKŮ A LÉČIVÝCH ROSTLIN
 
Určeno zejména pro:
výrobce, dovozce a distributory potravin, drogistických výrobků, kosmetiky, léků a léčivých rostlin.
 
Informačně-energetická bioplazmatická aktivace a informačně-energetické holografické programování produktů jsou prováděny u zákazníka nebo telepaticky na jakoukoliv vzdálenost. Důsledkem toho se prodlužuje trvanlivost potravin a zvyšují se účinky léků. Informačně-energetická bioplazmatická aktivace a informačně-energetické holografické programování jsou směrovány na relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, na zvýšení vitality, obranyschopnosti a účinnosti adaptačně-kompenzačních mechanismů organismu, účinnosti imunitního systému, na harmonizaci vývoje člověka aj.
 
Produkty se aktivují a naprogramují tak, aby ve zvoleném, libovolně dlouhém časovém úseku působily proti různým nemocem, vyvolaly a podporovaly různé pozitivní vlastnosti člověka, proces uzdravování, snižovaly riziko tvorby ekzémů, alergií aj.
 
Přehled produktů, u nichž je provedení bioplazmatické aktivace spojené s informačně-energetickým programováním nejúčinnější:
 1. Rostlinný olej, rostlinné a živočišné tuky, mléko a mléčné výrobky, káva, čaj, cukr, sůl, mouka, voda. Je možné je aktivovat a informačně-energeticky holograficky naprogramovat tak, aby působily proti libovolné nemoci nebo kombinaci nemocí podle přání zákazníka.
 2. Kosmetika, masti, prací prášky, aviváže, mýdla, šampóny, zubní pasty, mycí prostředky aj. Je možné je aktivovat a informačně-energeticky holograficky naprogramovat tak, aby omezovaly alergické reakce, zabraňovaly výskytu ekzémů na lidské pokožce a jiným negativních vlivům na organismus.
 3. Léky, léčivé rostliny. Je možné je aktivovat a informačně-energeticky holograficky naprogramovat tak, aby se omezily jejich nežádoucí účinky a zároveň se zvýšil jejich terapeutický efekt. Léky a léčivé rostliny svými vlastnostmi a informačně-energetickým obsahem odpovídají zvláštnostem organismu, vytvářejí zdravé informačně-energetické pole, zvyšují imunitu, cíleně působí na patologii nemoci, nevytvářejí toxické a alergické látky atd.
Všechny tři uvedené skupiny produktů je možné informačně-energeticky aktivovat a holograficky naprogramovat tak, aby vyvolaly nebo podporovaly: 
 • intelektuální a mentální vývoj člověka
 • přeorientaci psychoemociálních sfér člověka
 • zlepšení individuálních schopností člověka
 • normalizaci procesů metabolismu
 • odkrytí rezerv (větší využití potenciálu) člověka
 • posílení imunitního systému
 • korekci a harmonizaci jemnohmotných těl, informačně-energetického pole člověka aj.
 • další podle přání zákazníka.
Je nabízena vysoce účinná a pro zákazníka finančně prospěšná technologie, která se může dotknout všech sfér lidského života (lze i pro zvířata a rostliny).
 
Klasické technologie eniologie, enioanatomie, eniopsychologie a eniopedagogiky, které používá docent Vasiľčuk, jsou velmi účinné a zároveň velmi náročné na jím vynaloženou práci a z toho plynoucí nutnost být adekvátně ohodnocen. Při použití klasické technologie se zákazník nachází v pasivním stavu a takto přijímá i informačně-energetickou aplikaci (seanci). K tomu, aby mohla být aplikace provedena jakoukoliv informačně-energetickou technologií je nutné celoživotní vzdělávání, náročný speciální trénink fyzického a jemnohmotných těl člověka. Při tom se musí eniopsycholog na každou prováděnou aplikaci připravit náročnými technologiemi, jejichž popis není obsahem tohoto textu.
 
Podstata nabízené technologie spočívá v informačně-energetickém očištění, aktivaci, nabíjení a holografickém naprogramování vybraného produktu a implantaci do jeho molekulární a atomové struktury informačně-energetických holografických programů nasměrovaných na výchovu, výuku, uzdravení, relaxaci, regeneraci, rehabilitaci a rekondici, přeorientaci vývoje osobnosti, ochranu atd., podle přání zákazníka. Produkt, který do svých struktur pohlcuje všechny tyto uvedené informačně-energetické aplikace, začíná při jeho užívání trvale působit na člověka stejně jako individuální informačně-energetické aplikace. Takový produkt umožňuje zákazníkovi výrazně snížit finanční náklady spojené s dosažením požadovaného efektu.
 
Cena za jednu sérii individuálních informačně-energetických aplikací není podle světových standardů dostupná člověku s průměrným platem v České republice. Proto může člověk s průměrnou mzdou využít veřejně dostupných přednášek spojených s informačně-energetickými aplikacemi nebo tuto výše popsanou nabízenou metodu. V jejím případě provádí docent Vasiľčuk na produkt informačně-energetickou aplikaci, cena které je rovna ceně jedné až pěti individuálních aplikací a nahrazuje 20 - 40 individuálních aplikací při stejné účinnosti. Produkt poté zákazník používá podle doporučení. Informačně-energetický vliv produktu má pozitivní dopad na vyřešení daného požadavku, který chce zákazník realizovat..
    
Je to velice účinná technologie vytvoření informačně-energetického základu výchovy, výuky, vývoje a zdokonalení vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka, jeho regenerace, rehabilitace, rekondice a léčení jakýchkoliv nemocí. Lze ji použít i telepaticky na jakoukoliv vzdálenost, bez nutnosti osobního kontaktu s docentem Vasiľčukem.
 
Procesem informačně-energetické bioplazmatické aktivace a informačně-energetického holografického programování se nemění zásadní biologické, chemické a fyzikální vlastnosti produktů ve smyslu měřitelných veličin podle platných zákonů. Obnovují se jejich krystalické a molekulární struktury na úrovni elementárních struktur. Tyto technologie jsou neškodné pro jemnohmotná těla, organismus a člověk se nestává závislým na takto informačně-energeticky aktivovaných a holograficky naprogramovaných produktech.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka