Homepage Services Aplikace pro veřejnost
Telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka pro širokou veřejnost
 
m3Určeno zejména pro:
všechny typy zprostředkovatelských agentur, pro jednotlivce a jiné zájemce schopné uspořádat skupinové telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka.
 
Informačně-energetické aplikace (univerzální, komplexní, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, očišťující, výchovné, výukové, vývojové, harmonizující) jsou prováděny v libovolných prostorách podle dohody se zákazníkem. V průběhu aplikace probíhá informačně-energetická relaxace, regenerace, rehabilitace, rekondice, očišťování a uzdravení morfofunkčních struktur organismu, uskutečňuje se informačně-energetická normalizace buněk, tkání, orgánů, systémů organizmu, celkově fyzického těla člověka a všech jeho jemnohmotných těl.
 • Organismus relaxuje a normalizují se jeho funkce i psychoemocionální projevy.
 • Organismus se čistí od patologické, mrtvé a spotřebované informačně-energetické bioplazmy, toxických látek, nitrátů, radionukleidů, těžkých kovů, pro organismus nevyužitých a zbytečných výměnných látek.
 • Vyvažují se funkce organismu, systém organismu, orgánů, tkání, buněk, mechanismy hormonální a nervové regulace.
 • Balancují se funkce organismu, systém organismu, orgánů, látek, buněk i mechanismy hormonální a nervové regulace.
 • Normalizuje se výměna látek a metabolismus.
 • Oslabuje se nervové napětí, neurastenie, stresy, deprese, fobie a chronická imunodepresivní únava.  
 • Posiluje se imunitní systém i adaptačně-kompenzační mechanismy organismu.
 • Snižuje se riziko mrtvice, srdečního infarktu, cukrovky, astmatu, alergických onemocnění a těžké nemoci nedosahují kritického stavu.
 • U žen se normalizuje menstruační cyklus, prodlužuje se reproduktivní věk, oddaluje se začátek klimakteria a jeho průběh je bez komplikací.
 • U mužů se posiluje potence, odstraňují se sexuální poruchy a normalizuje se psychoemocionální sféra. 
 • Zlepšuje se efekt léčby těžkých chronických nemocí, zpomaluje se rozvoj onkologických nemocí a ve zvláštních případech se zastavuje růst rakovinových buněk a vznik metastáz.
 • Jemnohmotná těla se informačně-energeticky očišťují a dosahují pírodní informačně-energetické čistoty.
 • Zdokonalují se funkce jemnohmotných těl, posilují se schopnosti člověka, zrychluje se jeho duchovní vývoj, přeorientovává se realizace karmických programů.
 • Formuje a zlepšuje se mimosmyslové vnímání, extrasenzorická a duchovní citlivost.
 • Formuje se integrální otevřené vědomí člověka.
 • Vyvíjí se schopnost jasnovidectví, vizualizace, jasnosluchu, jasnočichu, jasnochuti, zvýšené senzibility, duchovního a PSI-fenomenálního léčitelství.
 • Čakry se vyvíjí souměrně a ve vzájemném souladu s informačně-energetickými úrovněmi lidského a duchovního bytí.
 • Jemnohmotná těla a informačně-energetické pole člověka dosáhnou stavu, ve kterém do nich nepronikají negativní informace, biopatogenní energie, fluidy, substance, bioplazma a cílené negativní hologramy, modely a programy.
 • Člověk nabývá stavu harmonie jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího (minulých životů s pozemskými životy).
 • Člověk si dlouhodobě udržuje svoji přirozenou fyzickou kondici a informačně-energetickou čistotu.
 • Vzniká informačně-energetický základ všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje jemnohmotných těl.
Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka univerzálního, komplexního, relaxačního, regeneračního, rehabilitačního, rekondičního, očišťujícího, výchovného, výukového, vývojového, harmonizujícího, terapeutického a jiného charakteru jsou  neškodné pro organismus a člověk se na nich nestává závislým.
 
Samotná aplikace trvá 20 – 45 minut. Před ní probíhá přednáška na téma zvolené zákazníkem, pokud je toto předem určeno. Poté následuje diskuse formou zodpovězení dotazů z publika. Na závěr probíhají se zájemci konzultace a krátké individuální aplikace. Celkem celá akce trvá 1,5 – 4,5 hodiny. Každou přednášku by mělo navštívit minimálně 30 posluchačů, horní hranice je neomezená.
 
Příklady možných témat určených pro přednášky
 1. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.
 2. Anatomie čaker a jejich význam pro rozvoj osobnosti a schopností člověka.
 3. Anatomie informačně-energetických systémů jemnohmotných těl.
 4. Anatomie sušumny (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 5. Anatomie merudandy (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 6. Anatomie idy (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 7. Anatomie pinhaly (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 8. Anatomie pravého a levého hvězdného kanálu (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 9. Anatomie meridiánů (topografie, forma, struktura, funkce, význam pro vývoj jemnohmotných těl a člověka).
 10. Vliv jemnohmotných těl na fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka.
 11. Jemnohmotná těla jako integrátory hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího v člověku.
 12. Posloupnost vývoje základních čaker a jejich vliv na ontogenetický vývoj člověka.
 13. Technologie vývoje čaker.
 14. Technologie vývoje jemnohmotných těl.
 15. Může se informačně-energeticky přenášet cokoliv negativního z jednoho člověka na druhého v průběhu skupinových vývojových holografických informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl?
 16. Proč si musejí vysoce kvalifikovaní odborníci eniologických oborů, léčitelé a duchovní učitelé prohlubovat znalosti enioanatomie a stále vyvíjet svá jemnohmotná těla?
 17. Praktické využití enioanatomie a eniopsychologie v medicíně, pedagogice, sociálně-biologickém rozvoji člověka, ve sportu, v umění, podnikání, ekologii a v dalších oborech lidské činnosti.
 18. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho vývoje.
 19. Jemnohmotná těla člověka – informačně-energetický základ jeho duchovního vývoje
 20. Jemnohmotná těla člověka – informačně-energetický základ jeho PSI-fenomenálního vývoje
 21. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ PSI-fenomenálního léčitelství
 22. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ biolokace
 23. Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ mimotělesné projekce
 24. Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ eniomedicíny.
 25. Vývoj jemnohmotných těl jako metoda prevence a léčení onkologických nemocí.
 26. Enioanatomie jemnohmotných těl – informačně-energetický základ eniologických oborů o člověku
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka