Hlavní strana Služby Výsledky Popisy a zkušenosti
popisy a zkušenosti zákazníků
  
V budoucnu budou na toto místo postupně vkládány informace o průběhu a výsledcích působení docenta Vasiľčuka v různých oblastech. Pokud si dotyčná osoba nebude přát jinak, budou informace anonymní, a to tak, že nejenom nebude uváděno jméno, ale nebudou uváděny ani žádné údaje, které by mohly být považovány za indicie vedoucí k identifikaci dané osoby.
Shromažďování a zpracovávání těchto informací je časově velmi náročné, proto prosíme o trpělivost.
 
 
Souvidející odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka