Главная Календарь акций Состоялось в 2007 году

přednášky a akce, které proběhly v roce 2007

 Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2007. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.

1.12.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_12_01Dne 1.12.2007 se uskutečnilo čtyřicáté první setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii meridiánů třech ohřívačů, žlučníku a jater, jejich systému informačně-energetických kanálů a subsystémů mikrokanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánů, co jsou to meridiány třech ohřívačů, žlučníku a jater, význam meridiánů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba meridiánů třech ohřívačů, žlučníku a jater. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
17.11.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_11_17Dne 17.11.2007 se uskutečnilo čtyřicáté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii meridiánů močového měchýře, ledvin a perikardu, jejich systému informačně-energetických kanálů a subsystémů mikrokanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánů, co jsou to meridiány sleziny - slinivky břišní, srdce a tenkého střeva, význam meridiánů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba meridiánů sleziny - slinivky břišní, srdce a tenkého střeva. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
Při přednášce proběhla prezentace nové monografie "Biolokace fyzického těla" a jejího významu jako prostředku biolokačních metod prognóz, diagnostiky, vědeckých výzkumů a obdržování nové informace.
Předání knihy V. Hudcovi
Fotografie:
Docenta A. Vasiľčuk veřejně vyslovuje vděčnost Ing. Hudcovi za pomoc při napsání monografie a předává mu monografii jako svůj srdečný dík. Práce Ing. Hudce měla velký přínos nejenom do české kultury, ale i do kultury ukrajinského národa.
 
6.10.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_10_06Dne 6.10.2007 se uskutečnilo třicáté deváté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii meridiánů sleziny - slinivky břišní, srdce a tenkého střeva, jejich systému informačně-energetických kanálů a subsystémů mikrokanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánů, co jsou to meridiány plic, tlustého střeva a žaludku, význam meridiánů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba meridiánů plic, tlustého střeva a žaludku. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
15.9.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_09_15Dne 15.9.2007 se uskutečnilo třicáté osmé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii meridiánů plic, tlustého střeva a žaludku, jejich systému informačně-energetických kanálů a subsystémů mikrokanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánu, co je to meridián, význam meridiánu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
Na přednášce byla představena nová monografie docenta Vasiľčuka "Biolokace jemnohmotných těl člověka"
 
Ondřej Franek - Sugesce enioanatomicky, 15.9.2007 Český Těšín - ESOTERICKÝ FESTIVAL
Přednáška O. Franka 2007_09_15Dne 15.9.2007 se uskutečnil v Českém Těšíně Esoterický festival. V jeho rámci vystoupil s přednáškou Ondřej Franek. Téma přednášky: Sugesce enioanatomicky, název přednášky: Sugestivně-holografická terapie, informace a její vliv na nás, ukázka sugesce za kontroly mimovolní motoriky. Přednáška primárně pojednávala o využití enioanatomických znalosti na poli dnešní sugestologické psychoterapie. Byla opřena o klasickou anatomii, obecnou psychologii, eniopsychologii, psycho-informaciologii, biotroniku. Nechyběl rozbor filozofického pohledu na enioanatomii v kontextu vědy a náboženství. Bylo pojednáno o významu informace a její kinetice v sugesci za různých okolnosti a významu nervového systému jako indikátoru při absorpci, distribuci, transformaci, realizaci a eliminaci navrhované informace.
Informace o festivalu a přednášce je možno získat na úvodní adrese http://tibetan.symbols.cz, popř. v odkazu Novinky. Více o všech souvislostech, o enioanatomii a příbuzných oborech je možné se dozvědět na adrese www.enio.estranky.cz
 
5.9.2007 LVIV - přednáška pro studenty, docenty a profesory
Přednáška Lvov 2007_09_05Dne 5.9.2007 se uskutečnila na národní univerzitě Lvivská polytechnika přednáška „Jemnohmotné těla člověka jako základ jeho všestranného vývoje", na které byl vysvětlen informační význam jemnohmotných těl ve vývoji: fyzického těla; funkčních možnosti; psychických, intelektuálních, mentálních, emocionálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duchovních, duševních, božských, sociálních a jiných vlastnosti člověka. Zvláštní pozornost byla věnována souvislostem a podmíněnosti intelektuálně-mentálního vývoje člověka, procesům myšlení, paměti, kontrole myšlenek, jasnoznalostem, apriorním znalostem a PSI-fenomenální mentalitě s informačním obsahem a vývojem zeleného (mentálního) a světle zářivě zeleného (doplňkového mentálního) jemnohmotného těla.
Během přednášky bylo provedeno 6 telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikaci jemnohmotných těl člověka. Důraz byl věnován zeleným jemnohmotným tělům s tím, aby byla schopna přijmout maximální objem informace z učebnic. Do jemnohmotných těl percipientů (110 studentů, docentů a profesorů) byla implantovaná informace z učebnic, které přinesli studenti sebou. Šestá aplikace byla provedena ve formě léčebné super expresní aplikace nemocným docentům jako demonstrace možnosti eniopsychologických a eniomedicinských léčebných technologií.
 
30.6.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_06_30Dne 30.6.2007 se uskutečnilo třicáté sedmé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla druhá ze tří částí informací o funkční anatomii meridiánů a meridiánového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánu, co je to meridián, význam meridiánu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
2.6.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_06_02Dne 2.6.2007 se uskutečnilo třicáté šesté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla první ze tří částí informací o funkční anatomii meridiánů a meridiánového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánu, co je to meridián, význam meridiánu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba meridiánu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
12.5.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_05_12Dne 12.5.2007 se uskutečnilo třicáté páté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o levém hvězdném kanálu, levohvězdném systému informačně-energetických kanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce levého hvězdného kanálu, co je to levý hvězdný kanál, význam levého hvězdného kanálu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti levého hvězdného kanálu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba levého hvězdného kanálu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
Na snímku docent Vasiľčuk prezentuje obsah přednášky Ondřeje Franka, kterou provedl 21. dubna 2007 na téma Eniopsychiatrie - psychiatrie budoucnosti. Přednáška se konala v rámci Esoterického festivalu v Městském Kulturním Středisku Český Těšín. Více o všech souvislostech, o enioanatomii a příbuzných oborech je možné se dozvědět na adrese www.enio.estranky.cz
 
14.4.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_04_14Dne 14.4.2007 se uskutečnilo třicáté čtvrté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o pravém hvězdném kanálu, pravohvězdném systému informačně-energetických kanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce pravého hvězdného kanálu, co je to pravý hvězdný kanál, význam pravého hvězdného kanálu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti pravého hvězdného kanálu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba pravého hvězdného kanálu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
24.3.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_03_24Dne 24.3.2007 se uskutečnilo třicáté třetí setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o anastamózních uzlech spojení (bránách, zámcích kundaliní šakti). Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce anastamózních uzlů spojení, co je to anastamózní uzel spojení, význam anastamózních uzlů spojení pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti anastamózních uzlů spojení s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba anastamózních uzlů spojení. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Novinka - eniopedagogika.
 
17.3.2007 PRAHA - Veletrh Esoterika 2007
Přednáška na festivalu Esoterika 2007_03_17Ve dnech 16.3 - 18.3.2007 se na Výstavišti Praha-Holešovice uskutečnil třetí ročník Veletrhu Esoterika. Docent Vasiľčuk vystoupil v sobotu 17.3. od 11 do 12 hodin v sále S2 s přednáškou Anatomie jemnohmotných těl člověka. Proběhla teoretická část a praktická holografická aplikace jemnohmotných těl. Účastníci přednášky měli možnost popsat své pocity, prožitky, emoce a stavy v průběhu aplikace a tento popis po ukončení přednášky předat (nebo e-mailem zaslat) panu docentovi. Bližší informace o veletrhu jsou uvedeny na jeho oficiálních stránkách www.veletrhesoterika.cz
 
 
 
6.3.2007 LVIV - JEMNOHMOTNÁ TĚLA ČLOVĚKA
Lvov 2007_03_06Dne 6.3.2007 uspořádalo nakladatelství Spolom přednášku docenta Vasiľčuka na téma jemnohmotná těla člověka. Byla podána krátká charakteristika jemnohmotných těl člověka a provedena skupinová telepaticko-holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl. Byly provedeny individuální terapeutické mobilní aplikace jemnohmotných těl při nemocech srdce, bolesti zubů a schizofrenii. Armádnímu plukovníkovi a majorovi, kteří se budou účastnit mírové mise v konfliktním regionu Afriky, byla provedena expresní aplikace za účelem uniknutí smrti nebo zranění a vytvoření informačně-energetického základu úspěšné služby a dosažení generálské hodnosti s přísným dodržováním zákonů, morálních, etických a duchovních principů společnosti.
 
3.2.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_02_03Dne 3.2.2007 se uskutečnilo třicáté druhé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o merudandě, idě, pinhale, merudando-ido-pinhalovém systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce merudandy, idy, pinhaly, merudando-ido-pinhalového systému informačně-energetických kanálů, co je to merudanda, ida, pinhala, jejich autonomní systémy a subsystémy, význam merudandy, idy, pinhaly a merudando-ido-pinhalového systému informačně-energetických kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti merudandy, idy, pinhaly, merudando-ido-pinhalového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba merudandy, idy a pinhaly. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Novinka - eniopedagogika.
 
13.1.2007 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2007_01_13Dne 13.1.2007 se uskutečnilo třicáté první setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla třetí ze tří částí informací o sušumně, sušumnovém systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů, co je to sušumna, její autonomní systémy a subsystémy, význam sušumny a sušumnového systému informačně-energetických kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba sušumny. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Novinka - eniopedagogika. Jedna z aplikací byla zaměřena na eniopedagogiku. Každému účastníku je v rámci této aplikace, podle jeho přání, implantován hologram informačního obsahu učebnic, monografií nebo knih, které si přinese sebou. Implantovaný hologram napomáhá snadnějšímu vstřebávání poznatků obsažených v daných publikacích do jemnohmotných těl. Následné studium je pak snadnější, zabere řádově méně času, student se učí rychle, má pocit, že studovaný materiál zná. Čím více takovýchto aplikací percipient absolvuje, tím je jejich efekt výraznější. Eniopedagogické aplikace zrychlují intelektuální a mentální vývoj člověka, zlepšují paměť, formují integrální, přesné, logické a smysluplné zakončení myšlení. Napomáhají formování schopnosti kontrolovat vlastní myšlení, měnit jeho charakter, naplňovat ho novým informačním obsahem, zastavovat myšlení, vracet myšlenku do výchozí pozice a začít její nový vývoj, nedopustit negativní, destruktivní, agresivní, antiduchovní, antiduševní a antibožské myšlení. Podobnými aplikacemi je možné nejenom vyvíjet, ale i v člověku otevřít PSI-fenomenální, intelektuální a mentální schopnosti. Eniopedagogická metoda umožňuje během 3 - 5 minut implantovat informační obsah jakéhokoliv množství knih do jemnohmotných těl percipienta.
  
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka