Главная Календарь акций Состоялось в 2008 году

přednášky a akce, které proběhly v roce 2008

Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2008. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
6.12.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_12_06Dne 6.12.2008 se uskutečnilo 52. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma přednášky: Vývoj žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného a blankytného jemnohmotného těla jako technologie prevence a léčby určitých nemoci. Vývoj PSI-fenomenálního léčitelství prostřednictvím žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného a blankytného jemnohmotného těla. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
15.11.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_11_15Dne 15.11.2008 se uskuteční 51. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma přednášky: Vývoj červeného, světle zářivě červeného, oranžového a světle zářivě oranžového jemnohmotného těla jako informačně-energetická technologie prevence a léčby určitých nemoci, vývoj PSI-fenomenální schopnosti léčitelství prostřednictvím červeného, světle zářivě červeného, oranžového a světle zářivě oranžového jemnohmotného těla. Bude vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Bude podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě bude na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhne diskuse, budou zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina bude věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
11.10.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_10_11Dne 11.10.2008 se uskutečnilo 50. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o jemnohmotných tělech člověka jako informačně-energetickém základu eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
13.9.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_09_13Dne 13.9.2008 se uskutečnilo 49. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o jemnohmotných tělech člověka jako informačně-energetickém základu jeho PSI-fenomenálního vývoje. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
Na přednášce byly prezentovány nové výtisky vědeckého časopisu Zdravý způsob života. V jednom z nich vyšly články od dvou autorů z České republiky. Jeden článek je napsán v češtině, jeden v angličtině.
 
21.6.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_06_21Dne 21.6.2008 se uskutečnilo 48. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o jemnohmotných tělech člověka jako informačně-energetickém základu jeho sociálně-biologického, duchovního, duševního a božského vývoje. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
7.6.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_06_07Dne 7.6.2008 se uskutečnilo 47. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o metodologii a technologii vývoje jemnohmotných těl. Bylo vysvětleno, jaký je význam této metodologie pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti těchto procesů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis těchto procesů. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
3.5.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_05_03Dne 3.5.2008 se uskutečnilo 46. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o individuálních životních informačně-energetických bioplazmách. Bylo vysvětleno, jaký je význam individuálních životních informačně-energetických bioplazem pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti těchto bioplazem s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis těchto bioplazem. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
12.4.2008 HODONÍN - TELEPATICKY - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_04_12Dne 12.4.2008 se uskutečnilo 45. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Toto speciální setkání bylo určeno pro každého, kdo chtěl prožít vývoj svých jemnohmotných těl, který byl proveden metodou telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl na vzdálenost 600 km (Lviv - Hodonín). Přítomen byl asistent docenta Vasiľčuka, pan docent nacházel mimo území České republiky. Takováto aplikace byla prováděna počtvrté na světě. Je to to, co lidstvu otevírá nové mimořádné možnosti člověka, základem kterých jsou vyvinutá jemnohmotná těla a které jsou podstatou eniopsychologických technologií a metod působení na člověka. Vaše účast umožnila objektivizovat a prokázat reálnost, účinnost a prospěšnost podobných metod pro výchovu, výuku, zdokonalení, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, harmonizaci a léčení člověka a mnoho jiného. Proběhly celkem tři základní telepatické informačně-energetické aplikace.
 
15.3.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_03_15Dne 15.3.2008 se uskutečnilo 44. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o přemísťování, rozdělování, cirkulaci a vzájemné výměně informačně-energetických hmot v systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Bylo vysvětleno, jaký je význam těchto procesů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti těchto procesů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis těchto procesů. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 

Přednáška Lvov 2008_03_066.3.2008 LVIV - Vývoj jemnohmotných těl - jedinečná technologie sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka

27.2.2008 LVIV - Enioanatomie - základ eniomedicíny
Organizátor konference - semináře „Lékařská kniha. Lékař. Zdraví národa.": Hlavní vedení ochrany zdraví. Lvivská krajský státní úřad, Lvivská oblastní vědecká lékařská knihovna, oddělení vědeckých lékařských informací. Zúčastnili se ředitelé a lékaři nemocnic lvivského kraje.
 
2.2.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_02_02Dne 2.2.2008 se uskutečnilo 43. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii meridiánových biologicky aktivních (akupresurních) bodů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánových biologicky aktivních (akupresurních) bodů, co jsou to meridiánové biologicky aktivní (akupresurní) body, význam těchto bodů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti biologicky aktivních bodů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba biologicky aktivních bodů. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
12.1.2008 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2008_01_12Dne 12.1.2008 se uskutečnilo 42. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu, jejich systému informačně-energetických kanálů a subsystémů mikrokanálů. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce meridiánů, co jsou to zadní střední meridián a přední střední meridián, význam meridiánů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti meridiánů s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka