Homepage Calendar of events Proběhlo v roce 2006

přednášky a akce, které proběhly v roce 2006

Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2006. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.

2.12.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_12_02Dne 2.12.2006 se uskutečnilo třicáté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla druhá ze tří částí informací o sušumně, sušumnovém systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů, co je to sušumna, její autonomní systémy a subsystémy, význam sušumny a sušumnového systému informačně-energetických kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byla na přednášce odhalena stavba sušumny. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Novinka - eniopedagogika.
 
4.11.2006 HODONÍN - REALIZACE NOVÝCH DUCHOVNÍCH ENIOPSYCHOLOGICKÝCH TECHNOLOGIÍ
Telepatický vývoj jemnohmotných těl 2006_11_04Pro všechny zájemce byla možnost zúčastnit se neobyčejné a jedinečné eniopsychologické technologie vývoje jemnohmotných těl, pocítit, prožít a poznat možnosti člověka, které leží za hranicemi dnešní úrovně lidského vědomí.
Dne 4.11.2006 se uskutečnilo dvacáté deváté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Toto speciální setkání bylo určeno pro každého, kdo chtěl prožít vývoj svých jemnohmotných těl, který byl proveden metodou telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl na vzdálenost 600 km (Lviv - Hodonín). Přítomen byl asistent docenta Vasiľčuka, pan docent se nacházel mimo území České republiky. Takováto aplikace byla prováděna potřetí na světě. Je to to, co lidstvu otevírá nové mimořádné možnosti člověka, základem kterých jsou vyvinutá jemnohmotná těla a které jsou podstatou eniopsychologických technologií a metod působení na člověka. Vaše účast umožní objektivizovat a prokázat reálnost, účinnost a prospěšnost podobných metod pro výchovu, výuku, zdokonalení, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, harmonizaci a léčení člověka a mnoho jiného. Proběhly celkem tři základní telepatické informačně-energetické aplikace. První dvě byly nasměrovány na vývoj jemnohmotných těl s akcentem na všechny základní čakry, sušumnu a sušumnový systém informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka. Třetí obsahovala v integrálním hologramu autonomní hologramy výchovy, výuky, rozvoje, harmonizace člověka, regenerace, rehabilitace, rekondice, uzdravení, duchovního vývoje, duševního vývoje a pro vysoce duchovně vyvinuté osoby božského vývoje a integrálního projevu PSI-fenomenálních schopností.
 
21.10.2006 PRAHA - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_10_21Dne 21.10.2006 se uskutečnilo desáté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Praze. Jeho obsahem byla teoretická informace o tyrkysovém jemnohmotném těle, tyrkysové holografické integraci jemnohmotných těl, o funkcích tyrkysového jemnohmotného těla a jeho významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech léčby nemocí, regenerace a rehabilitace organismu tyrkysovými informačně-energetickými hmotami, pomocí tyrkysového (doplňkového karmického HIS) jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na tyrkysovou autonomní holografickou integraci jemnohmotných těl.
 
7.10.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_10_07Dne 7.10.2006 se uskutečnilo dvacáté osmé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Obsahem první poloviny přednášky byla třetí ze tří částí informací o funkční anatomii systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce systémů informačně-energetických kanálů, způsoby strukturizace jednotlivých mikrokanálů do malých, středních a velkých kanálů a systémů kanálů, co je to systém kanálů, jeho autonomní systémy a subsystémy, klasifikace mikrokanálů, strukturálně-funkční jednotka systému kanálů, význam systémů kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Obsahem druhé poloviny přednášky byla první ze tří částí informací o sušumně, sušumnovém systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů, co je to sušumna, její autonomní systémy a subsystémy, význam sušumny a sušumnového systému informačně-energetických kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti sušumny, sušumnového systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Novinka - eniopedagogika.
 
9.9.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_09_09Dne 9.9.2006 se uskutečnilo dvacáté sedmé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla druhá ze tří částí informací o funkční anatomii systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce systémů informačně-energetických kanálů, způsoby strukturizace jednotlivých mikrokanálů do malých, středních a velkých kanálů a systémů kanálů, co je to systém kanálů, jeho autonomní systémy a subsystémy, klasifikace mikrokanálů, strukturálně-funkční jednotka systému kanálů, význam systémů kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
23.8.2006 Lázně SCHIDNYCA - PŘEDNÁŠKA A NOVÉ TECHNOLOGIE LÉČENÍ
Přednáška 2006_08_23Dne 23.8.2006 se v Lázních Schidnyca v Národním domě Prosvita uskutečnila přednáška Doc. Anatolije Vasiľčuka, CSc. na téma "Léčivě-informační vliv minerálních vod Lázní Schidnyca na zdraví člověka" za účasti ředitele schidnycké nemocnice D.M. Senišina, urologů L.S. Telefanka a O.J. Mirka a více než 350 dalších posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. V teoretické části byla představena nová informace o eniologickém výzkumu (provedeném docentem Vasiľčukem) minerálních vod Lázní Schidnyca. Byly otevřeny nové možnosti elektromagnetické, energetické a informační účinnosti těchto minerálních vod na fyziologické, biochemické a terapeutické působení. V praktické části byly předvedeny nové psychoinformační terapeutické technologie léčení cholelitiázy a nefrolitiázy. Touto přednáškou byly otevřeny nové terapeutické možnosti minerálních vod Lázní Schidnyca, což je pokračováním práce objevitele těchto vod Omiliána Stockého. Prvotní eniopsychologický výzkum svědčí o nevyužitých, neomezených a nových terapeutických možnostech léčení lidí. Lázně Schidnyca se nacházejí na Ukrajině ve Lvivské oblasti. Na fotografii jsou: vlevo Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.; uprostřed MUDr. L.S. Telefanko, uroložka, ředitelka urologického oddělení Schidnycké městské nemocnice; vpravo MUDr. D.M. Senyšyn, ředitel Schidnycké městské nemocnice zahajující přednášku.
Měsíc po konání přednášky vyšel v časopisu Blahovist článek o docentu Vasiľčukovi a popis přednášky od redaktorů časopisu., Eniopsycholog - unikátní profese.
 
8.7.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_07_08Dne 8.7.2006 se uskutečnilo dvacáté šesté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla první ze tří částí informací o funkční anatomii systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl. Byla vysvětlena stavba, forma, struktura, funkce systémů informačně-energetických kanálů, způsoby strukturizace jednotlivých mikrokanálů do malých, středních a velkých kanálů a systémů kanálů, co je to systém kanálů, jeho autonomní systémy a subsystémy, klasifikace mikrokanálů, strukturálně-funkční jednotka systému kanálů, význam systémů kanálů pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
3.6.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_06_03Dne 3.6.2006 se uskutečnilo dvacáté páté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o čakře mahátmá - čakře Boha - její topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čakry, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čakry a jejích funkcí. Byl vysvětlen význam čakry pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie čakry mahátmá s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
6.5.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_05_06Dne 6.5.2006 se uskutečnilo dvacáté čtvrté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o čakře sahasrára - čakra Ducha Svatého - její topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čakry, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čakry a jejích funkcí. Byl vysvětlen význam čakry pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie čakry sahasráry s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
29.4.2006 PRAHA - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_04_29Dne 29.4.2006 se uskutečnilo deváté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Praze. Jeho obsahem byla teoretická informace o blankytném jemnohmotném těle, blankytné holografické integraci jemnohmotných těl, o funkcích blankytného jemnohmotného těla a jeho významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech léčby nemocí, regenerace a rehabilitace organismu blankytnými informačně-energetickými hmotami, pomocí blankytného (karmického) jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na blankytnou autonomní holografickou integraci jemnohmotných těl.
 
23.4.2006 BRNO - VI. ASTROVÍKEND - BRNO 2006
Přednáška 2006_04_23Dne 23.4.2006 vystoupil docent Vasiľčuk na akci VI. ASTROVÍKEND - BRNO 2006, Harmonie těla a duše -  cesta k dlouhověkosti. Tématem jeho přednášky byl vývoj jemnohmotných těl, proběhla jedna praktická aplikace a prezentace knihy Neznámé emoce. Akci pořádalo nakladatelství Fontána Olomouc a časopis Fontána Esotera. Všem přítomným děkujeme za účast.
  
 
 
 
 
 
 
8.4.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_04_08Dne 8.4.2006 se uskutečnilo dvacáté třetí setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o čakře káméšvara-káméšvarí - čakře duchovnosti, čakře Ježíše Krista - její topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čakry, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čakry a jejích funkcí. Byl vysvětlen význam čakry pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie čakry káméšvara-káméšvarí s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
25.3.2006 PRAHA - Astroburza - ASTROVÍKEND
2006_03_25Dne 25.3.2006 vystoupil docent Vasiľčuk na akci Astroburza - ASTROVÍKEND - Praha 2006, Harmonie těla a duše - cesta k dlouhověkosti. Tématem jeho přednášky byl vývoj jemnohmotných těl, proběhly dvě praktické aplikace a prezentace knihy Neznámé emoce. Po ukončení přednášky byl pan docent k dispozici ke konzultacím. Místo konání: Literární kavárna H&H, Vyšehradská 53, Praha 2 (Karlovo náměstí, proti Faustovu domu) od 10.00 do 17.00 hodin. Akci pořádalo nakladatelství Fontána Olomouc a časopis Fontána Esotera.
  
 
 
 
18.3.2006 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_03_18Dne 18.3.2006 se uskutečnilo třetí setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Uherském Hradišti. Jeho obsahem byla druhá část přednášky o celkové charakteristice funkční anatomie jemnohmotných těl člověka, o informačně-energetických hmotách, které budují jemnohmotná těla, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, specifik, schopností a funkčních možností (odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace informačně-energetických hmot, na stavbě jakých těl se podílí jeden druh informačně-energetické hmoty). Byla podána informace o tom, jaké informačně-energetické hmoty je možno použít prostřednictvím jemnohmotných těl při léčbě, vývoji a zdokonalení PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
11.3.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_03_11Dne 11.3.2006 se uskutečnilo dvacáté druhé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o srdeční čakře - čakře Duše a o hnědé čakře - čakře Antisvěta, čakře Země nebo čakře duchovnosti Země - jejich topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čakry, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čakry a jejích funkcí. Byl vysvětlen význam čaker pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie srdeční čakry a hnědé čakry s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Proběhlo oficiální představení první v češtině vydané knihy docenta Vasiľčuka Neznámé emoce.
 
22.2.2006 LVIV - UZDRAVUJÍCÍ APLIKACE
Přednáška Lvov 2006_02_22Dne 22.2.2006 se uskutečnila telepaticko-holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl onkologicky nemocných lidí. Proběhla ve Lvivském oblastním židovském humanitárním fondu Hesed - Arie, Ukraine, 790 13 Lviv, Kotlyarevskiy st. 30. www.hesed.lviv.ua, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  
 
 
 
  
  
 
18.2.2006 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - TELEPATICKÝ VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA NA VZDÁLENOST 600  km
2006_02_18Dne 18.2.2006 se uskutečnilo druhé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Uherském Hradišti. Toto speciální setkání bylo určeno pro každého, kdo chtěl prožít vývoj svých jemnohmotných těl, který byl proveden metodou telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl na vzdálenost 600 km (Lviv - Uherské Hradiště). Přítomen byl asistent docenta Vasiľčuka, pan docent se nacházel mimo území České republiky. Takováto aplikace byla prováděna podruhé na světě za podmínek, kdy docent Vasiľčuk většinu přítomných lidí nikdy neviděl a tito lidé ho nikdy nepoznali. Je to to, co lidstvu otevírá nové mimořádné možnosti člověka, základem kterých jsou vyvinutá jemnohmotná těla a které jsou podstatou eniopsychologických metodologií a metod působení na člověka. Vaše účast umožnila objektivizovat a prokázat reálnost, účinnost a prospěšnost podobných metod pro výchovu, výuku, zdokonalení, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, harmonizaci a léčení člověka a mnoho jiného. Proběhly celkem čtyři telepatické informačně-energetické aplikace. První dvě byly s akcentem na vývoj jemnohmotných těl člověka. Třetí byla nasměrována na strukturálně-funkční harmonizaci srdeční čakry za účelem odstranění informačně-energetických blokád a zábran znemožňujících člověku vnímat božskou, duchovní, kosmickou, pozemskou a lidskou lásku jako harmonickou jednotu duchovního pocitu člověka, přírody, Země, Vesmíru, duchovního bytí a jejich Stvořitele. Čtvrtá telepatická informačně-energetická aplikace byla nasměrovaná na strukturálně-funkční harmonizaci čakry ádžňa.
 
4.2.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_02_04Dne 4.2.2006 se uskutečnilo dvacáté první setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o čakře ádžňa a medulárních čakrách - jejich topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čaker, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čaker a jejich funkcí. Byl vysvětlen význam čaker pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie čakry ádžňa a medulárních čaker s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
21.1.2006 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_01_21Dne 21.1.2006 se uskutečnilo první setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Uherském Hradišti. Jeho obsahem byla první část přednášky o celkové charakteristice funkční anatomie jemnohmotných těl člověka, o informačně-energetických hmotách, které budují jemnohmotná těla, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, specifik, schopností a funkčních možností (odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace informačně-energetických hmot, na stavbě jakých těl se podílí jeden druh informačně-energetické hmoty). Byla podána informace o tom, jaké informačně-energetické hmoty je možno použít prostřednictvím jemnohmotných těl při léčbě, vývoji a zdokonalení PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
14.1.2006 PRAHA - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_01_14Dne 14.1.2006 se uskutečnilo osmé setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Praze. Jeho obsahem byla teoretická informace o zeleném jemnohmotném těle, zelené holografické integraci jemnohmotných těl, o světle zářivě zeleném jemnohmotném těle, světle zářivě zelené holografické integraci jemnohmotných těl, o jejich funkcích a významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech léčby nemocí, regenerace a rehabilitace organismu zelenými informačně-energetickými hmotami, pomocí zeleného (mentálního) a světle zářivě zeleného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na zelenou autonomní holografickou integraci jemnohmotných těl.
 
7.1.2006 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
Přednáška 2006_01_07Dne 7.1.2006 se uskutečnilo dvacáté setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o čakře višuddha - její topografie, forma, struktura, funkce, informačně-energetický obsah, mantry čakry, metodika vývoje a zdokonalení anatomie čakry a její funkce. Byl vysvětlen význam čakry pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti funkční anatomie čakry višuddha s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl.
 
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka