JEMNOHMOTNÁ TĚLA ČLOVĚKA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝ ZÁKLAD JEHO VÝVOJE,
SOCIÁLNĚ BIOLOGICKÝCH PROJEVŮ A ZDRAVÍ
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 3 v roce 2004.
  
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 3Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník materiálů III. Meziregionální (I. Městské)
vědecko-praktické konference (18. - 19. září 2003, město Slavuta)
  
 
  
Lviv 2004
 
   
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
   
ISBN 966-71119-02-05
  
  
А. Л. Васильчук
 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНІ ТІЛА ЛЮДИНИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОСНОВА ЇЇ РОЗВИТКУ, СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ І ЗДОРОВ'Я
 
В статті дається характеристика 15 тонкоматеріальних тіл людини їх вплив на фізичне тіло, розвиток, вдосконалення і прояв усіх властивостей людини.
 
В статье дана характеристика 15 тонкоматериальных тел человека, их влияние на физическое тело, развитие, усовершенствование всех особенностей человека.
 
The author describes fifteen lamellu human beings material bodies regrds freer influence upona physical bodie, analyses the development and improvement of all personality factors.
 
V článku je dána charakteristika 15 jemnohmotných těl člověka, jejich vlivu na fyzické tělo, vývoj, zdokonalení a projev všech vlastností člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf141 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka