JEMNOHMOTNÁ TĚLA ČLOVĚKA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝ ZÁKLAD JEHO VÝVOJE,
SOCIÁLNĚ BIOLOGICKÝCH PROJEVŮ A ZDRAVÍ
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 3 v roce 2004.
  
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 3Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník materiálů III. Meziregionální (I. Městské)
vědecko-praktické konference (18. - 19. září 2003, město Slavuta)
  
 
  
Lviv 2004
 
   
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
   
ISBN 966-71119-02-05
  
  
А. Л. Васильчук
 
ТОНКОМАТЕРІАЛЬНІ ТІЛА ЛЮДИНИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОСНОВА ЇЇ РОЗВИТКУ, СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ І ЗДОРОВ'Я
 
В статті дається характеристика 15 тонкоматеріальних тіл людини їх вплив на фізичне тіло, розвиток, вдосконалення і прояв усіх властивостей людини.
 
В статье дана характеристика 15 тонкоматериальных тел человека, их влияние на физическое тело, развитие, усовершенствование всех особенностей человека.
 
The author describes fifteen lamellu human beings material bodies regrds freer influence upona physical bodie, analyses the development and improvement of all personality factors.
 
V článku je dána charakteristika 15 jemnohmotných těl člověka, jejich vlivu na fyzické tělo, vývoj, zdokonalení a projev všech vlastností člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf141 kB)
 
 
Související odkazy
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka