Голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл людини як інформаційно-енергетична обумовленість її філогенетичного,
онтогенетичного та духовного розвитку
  
Стаття, яка була вперше надрукована у науковому виданні Львівського часопису Здоровий спосіб життя, випуск 4 у 2004 р.
  
zsz_04_obalЛьвівський державний інститут фізичної культури
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  
Наукове видання
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
 
Збірник наукових статей
випуск 4
 
  
Львів 2004
  
 
 
Адреса редколегії: 79000, Львів, вул. Костюшка 11
тел.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
 
ISBN 966-71119-02-05
  
  
А. Л. Васильчук
 
Голографічна інтеграція тонкоматеріальних тіл людини як інформаційно-енергетична обумовленість її філогенетичного, онтогенетичного та духовного розвитку
 
Розглядаються інформаційно-енергетичні та структурно-функціональні голографічні інтеграції, автономності і специфічності тонкоматеріальних тіл. Утворення тонкоматеріальними тілами разом з фізичним тілом біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічно-земної голограми та біологічно-інформаційно-енергетичних голограм людини, а тонкоматеріальними тілами - автономних і різноваріантних інтегральних інформаційно-енергетичних голограм, душі, аури, біоплазматичного інформаційно-енергетичного поля людини та їх інтегральні, автономні, специфічні і взасмозалежні інформаційно-енергетичні вливи на філогенетичний, онтогенетичний і духовний розвиток людини.
 
Рассматриваются информационно-енергетические и структурно-функциональные голографические интеграции, автономности и специфичности тонкоматериальных тел. Образование тонкоматеріальными телами вместе с физическим телом биологическо-физическо-энергоинформационно-космическо-земной голограммы и биологическо-информационно-энергетических голограмм человека, а тонкоматериальными телами - автономных и разновариантных интегральных информационно-енергетических голограмм, души, ауры, биоплазматического информационно-енергетического поля человека и их интегральные, автономные, специфические и взаимозависимые информационно-енергетические влияния на филогенетическое, онтогенетическое и духовное развитие человека.
 
There have been described informational and energetical, and structural and functional holographic integrations, autonomies and specifities of thin-material bodies. Creation of biological-physical-energetical and informational-cosmic-earth hologram and biological-informational and energetical holograms of human by thin-material bodies together with physical body, and creation by thin-material bodies of autonomous and diverse integral informational and energetical holograms, soul, aura, bioplasmic informational and energetical field of human and their integral, autonomous, specific and mutually dependent informational and energetical influences on phylogenetic, ontogenetic and spiritual development of human.
 
Ціла стаття (формат pdf, ikona_pdf151 kB)
 
 
Дивіться також
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka