INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ HMOTY A JEJICH VÝZNAM PRO VÝVOJ ČLOVĚKA
A JEHO JEMNOHMOTNÝCH TĚL
(ukrajinsky)

Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 5 v roce 2005.

Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 5Lvivský státní institut  tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník vědeckých článků
číslo 5
 
 
Lviv 2005
 
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
ISBN 966-71119-02-05
 
  
 А. Л. Васильчук

ІНФОРМАЦIЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНI МАТЕРIЇ I ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ТОНКОМАТЕРIАЛЬНИХ ТIЛ

Розглядаються природні і неприродні інформаційно-енергетичні матерії, їх значення для розвитку людини та її тіл, особливостей, властивостей, здібностей, функціональних можливостей та соціально-біологічної діяльності.
 
Рассматриваются естественные и неестественные информационно-енергетические материи, их значение для развития, усовершенствования и проявления человека, его тел, особенностей, свойств, способностей, функциональных возможностей и социально-биологической деятельности.
 
Examination of natural and non-natural informational and energetical materials, their importance in the development, improvement and manifestations of man, his bodies, specialities, characteristics, abilities, functional possibilities and social and biological activity.
 
Rozlišují se přírodní a nepřírodní informačně-energetické hmoty, jejich význam pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, funkčních možností a sociálně-biologické činnosti.
  
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf186 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka