Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 5
INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ HMOTY A JEJICH VÝZNAM PRO VÝVOJ ČLOVĚKA
A JEHO JEMNOHMOTNÝCH TĚL
(ukrajinsky)

Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 5 v roce 2005.

Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 5Lvivský státní institut  tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník vědeckých článků
číslo 5
 
 
Lviv 2005
 
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
ISBN 966-71119-02-05
 
  
 А. Л. Васильчук

ІНФОРМАЦIЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНI МАТЕРIЇ I ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ТОНКОМАТЕРIАЛЬНИХ ТIЛ

Розглядаються природні і неприродні інформаційно-енергетичні матерії, їх значення для розвитку людини та її тіл, особливостей, властивостей, здібностей, функціональних можливостей та соціально-біологічної діяльності.
 
Рассматриваются естественные и неестественные информационно-енергетические материи, их значение для развития, усовершенствования и проявления человека, его тел, особенностей, свойств, способностей, функциональных возможностей и социально-биологической деятельности.
 
Examination of natural and non-natural informational and energetical materials, their importance in the development, improvement and manifestations of man, his bodies, specialities, characteristics, abilities, functional possibilities and social and biological activity.
 
Rozlišují se přírodní a nepřírodní informačně-energetické hmoty, jejich význam pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, funkčních možností a sociálně-biologické činnosti.
  
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf186 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka