STRUKTURÁLNĚ-FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 6 v roce 2005.
  
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 6Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník vědeckých článků
číslo 6
 
 
Lviv 2005
 
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
 
ISBN 966-71119-02-05
  
 
А. Л. Васильчук
 
Структурно-функцiональнi характеристики внyтрiшнiх i зоbнiшнiх
biддiлib тонкоматерiальних тiл людини
 
Розглядаються структурно-функціональні автономності, цілісності, специфічності та взаємообумовленості внутрiшнiх i зовнiшнiх вiддiлiв тонкоматерiальних тiл людини, їх значення для розвитку, вдосконалення i функціонування фiзичного тіла, тонкоматерiальних тiл та людини в цілому.
 
Рассматриваются структурно-функциональные автономности, целостности, специфичности и взаимообусловленности внутренних и внешних отделов тонкоматериальных тел человека, их значение для развития, совершенствования и функционирования физического тела, тонкоматериальных тел и человека в общем. 
 
Examination of structural and functional autonomies, integrity, specificity and mutual conditionality of internal and external parts of thin-material bodies of man, their importance for development, improvement and functioning of the physical body, thin-material bodies and man as a whole.
 
Rozlišují se strukturálně-funkční autonomnosti, celostnosti, specifičnosti a vzájemné podmíněnosti vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl člověka, jejich význam pro vývoj, zdokonalení a fungování fyzického těla, jemnohmotných těl a člověka celkem.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf180 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka