Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 6
STRUKTURÁLNĚ-FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 6 v roce 2005.
  
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 6Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník vědeckých článků
číslo 6
 
 
Lviv 2005
 
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
 
ISBN 966-71119-02-05
  
 
А. Л. Васильчук
 
Структурно-функцiональнi характеристики внyтрiшнiх i зоbнiшнiх
biддiлib тонкоматерiальних тiл людини
 
Розглядаються структурно-функціональні автономності, цілісності, специфічності та взаємообумовленості внутрiшнiх i зовнiшнiх вiддiлiв тонкоматерiальних тiл людини, їх значення для розвитку, вдосконалення i функціонування фiзичного тіла, тонкоматерiальних тiл та людини в цілому.
 
Рассматриваются структурно-функциональные автономности, целостности, специфичности и взаимообусловленности внутренних и внешних отделов тонкоматериальных тел человека, их значение для развития, совершенствования и функционирования физического тела, тонкоматериальных тел и человека в общем. 
 
Examination of structural and functional autonomies, integrity, specificity and mutual conditionality of internal and external parts of thin-material bodies of man, their importance for development, improvement and functioning of the physical body, thin-material bodies and man as a whole.
 
Rozlišují se strukturálně-funkční autonomnosti, celostnosti, specifičnosti a vzájemné podmíněnosti vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl člověka, jejich význam pro vývoj, zdokonalení a fungování fyzického těla, jemnohmotných těl a člověka celkem.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf180 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka