Vývoj čaker v prenatálním a postnatálním stadiu ontogeneze člověka
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 7 v roce 2005.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 7Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 7
   
 
Lviv 2005
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
 
А. Л. Васильчук
 
РОЗВИТОК ЧАКР У ПЕРЕДНАТАЛЬНОМУ ТА ПОСТНАТАЛЬНОМУ
ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ.
 
Розглядаються періоди, інтервали, еволюційні етапи, природні послідовності розвитку і вдосконалення чакр у переднатальному і постнатальному періодах онтогенезу та їх інформаційно-енергетичний вплив на біологічно-соціальний розвиток людини.
 
Рассматриваются периоды, интервалы, эволюционные этапы, естественные последовательности развития и усовершенствования чакр в пренатальном и постнатальном периодах онтогенеза, а также их информационно-энергетическое влияние на биолого-социальное развитие человека.
 
The periods, space, evolutionary stages, natural successions of chakra's development and perfection at prenatal and postnatal periods of ontogenesis, as well as their information and energy influence on biological and social development of a human-being are being considered here. 
 
Zkoumají se periody, intervaly, evoluční etapy, přírodní posloupnosti vývoje a zdokonalení čaker v prenatálním a postnatálním stadiu ontogeneze a jejich informačně-energetický vliv na biologicko-sociální vývoj člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf156 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka