Identické funkce jemnohmotných těl
(ukrajinsky)
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 8 v roce 2005.
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 8Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 8
 
  
Lviv 2005
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
А. Л. Васильчук
  
ІДЕНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ
 
Розглядається переважна більшість ідентичних функцій тонкоматеріальних тіл людини.  Представлені їх короткі характеристики та показано їх значення для фізичного тіла, тонкоматеріальних тіл і людини в цілому.
 
Рассматривается большинство идентических функций тонкоматериальных тел человека. Представлены их кратке характеристики и указано их значение для физического тела, тонкоматериальных тел и для человека в общем.
 
Most identical functions of thin-material bodies of man are described. Their brief characteristics are given; also, their importance for the physical body, thin-material bodies, and for man in general is shown.

Je vysvětlena většina identických funkcí jemnohmotných těl člověka. Jsou uvedeny jejich krátké charakteristiky a je také ukázán jejich význam pro fyzické tělo, jemnohmotná těla a celkově pro člověka.

Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf222 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka