Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 8
Identické funkce jemnohmotných těl
(ukrajinsky)
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 8 v roce 2005.
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 8Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 8
 
  
Lviv 2005
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
А. Л. Васильчук
  
ІДЕНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ
 
Розглядається переважна більшість ідентичних функцій тонкоматеріальних тіл людини.  Представлені їх короткі характеристики та показано їх значення для фізичного тіла, тонкоматеріальних тіл і людини в цілому.
 
Рассматривается большинство идентических функций тонкоматериальных тел человека. Представлены их кратке характеристики и указано их значение для физического тела, тонкоматериальных тел и для человека в общем.
 
Most identical functions of thin-material bodies of man are described. Their brief characteristics are given; also, their importance for the physical body, thin-material bodies, and for man in general is shown.

Je vysvětlena většina identických funkcí jemnohmotných těl člověka. Jsou uvedeny jejich krátké charakteristiky a je také ukázán jejich význam pro fyzické tělo, jemnohmotná těla a celkově pro člověka.

Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf222 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka