Obaly jemnohmotných těl
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 9 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 9Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 9
 
  
Lviv 2006
  
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Оболонки тонкоматерIальних тIл
  
Розглядаються утворення, будова, структура і функції інформаційно-енергетичних біоплазматичних оболонок суб-, ультра-, мікро-, макроанатомо-морфофункціональних структур внутрішніх і зовнішніх відділів тонкоматеріальних тіл людини.
 
Рассматриваются образование, строение, структура и функции информационно-энергетических биоплазматических оболочек суб-, ультра-, микро-, макроанатомо-морфофункциональных структур внутренних и внешних отделов тонкоматериальных тел человека.
 
Creation, constitution, structure and function of informational and energetical bioplasmic coatings of sub-, ultra-, micro- and macroanatomo-morphofunctional structures of internal and external parts of thin-material bodies of man are explained.
 
Je vysvětlena tvorba, stavba, struktura a funkce informačně-energetických bioplazmatických obalů sub-, ultra-, mikro- a makroanatomicko-morfofunkčních struktur vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf168 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka