Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 9
Obaly jemnohmotných těl
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 9 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 9Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 9
 
  
Lviv 2006
  
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Оболонки тонкоматерIальних тIл
  
Розглядаються утворення, будова, структура і функції інформаційно-енергетичних біоплазматичних оболонок суб-, ультра-, мікро-, макроанатомо-морфофункціональних структур внутрішніх і зовнішніх відділів тонкоматеріальних тіл людини.
 
Рассматриваются образование, строение, структура и функции информационно-энергетических биоплазматических оболочек суб-, ультра-, микро-, макроанатомо-морфофункциональных структур внутренних и внешних отделов тонкоматериальных тел человека.
 
Creation, constitution, structure and function of informational and energetical bioplasmic coatings of sub-, ultra-, micro- and macroanatomo-morphofunctional structures of internal and external parts of thin-material bodies of man are explained.
 
Je vysvětlena tvorba, stavba, struktura a funkce informačně-energetických bioplazmatických obalů sub-, ultra-, mikro- a makroanatomicko-morfofunkčních struktur vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf168 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka