Hlavní strana Publikování Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 11
Vliv barevných pásem elektromagnetického spektra
jemnohmotných těl člověka na jeho duchovní vývoj
pokračování z čísla 10/2006
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 11 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 11Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 11
  
 
Lviv 2006
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Вплив кольорових діапазонів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл людини на її духовний розвиток
продовження з випуску 10/2006
 
Розглядаються автономні, інтегральні, та специфічні інформаційно-енергетичні впливи кольорових діапазонів електромагнітного спектра тонкоматеріальних тіл людини на її духовний розвиток.
 
Рассматриваются автономные, интегральные и специфические информационно-енергетические влияния цветных диапазонов электромагнитного спектра тонкоматериальных тел человека на его духовное развитие.
 
Examined autonomous, integral and specific informational and energetical influences of electromagnetic spectrum's colour zones of thin-material bodies of man on his spiritual development.
 
Jsou prozkoumané autonomní, integrální a specifické informačně-energetické vlivy barevných pásem elektromagnetického spektra jemnohmotných těl člověka na jeho duchovní vývoj.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf171 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka