Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 12
Vliv na člověka jemu nevlastních informačně-energetických hmot
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 12 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 12Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 12
 
  
Lviv 2006
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
A. л. bacильчук
  
Вплив на людину невластивих їй інформаційно-енергетичних матерій
 
Розглядаються варіанти впливу на розвиток, вдосконалення, функціональні можливості та соціальну діяльность людини, невластивих їй інформаційно-енергетичних матерій.
 
Рассматриваются варианты влияния на развитие, усовершенствование, функциональные возможности и социальную деятельность человека, несвойственных ему информационно-енергетических материй.
 
Variants of influence upon development, improvement, functional possibilities and social activities of man for informational and energetical materials are being researched.
 
Zkoumají se varianty vlivu na vývoj, zdokonalení, funkční možnosti a sociální činnost člověka pro něho nevlastních informačně-energetických hmot.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf215 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka