Hlavní strana Publikování Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 13
Systém informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 13 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 30Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 13
 
  
Lviv 2006
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Система iнформацiйно-енергетичних каналiв тонкоматерiальних тiл людини
  
Розглядається анатомія cистеми iнформацiйно-енергетичних каналiв, iнформацiйно-енергетичних мiкроканалiв, ciтoк субультаканалiв, їх функції і знaчення для людини, її тіл, влacтивоcтей, ocoбливоcтей, здiбноcтей, функціoнaльних мoжливоcтей і coціaльно-біoлогічних прoявiв.
 
Рассматривается анатомия cистемы информациoнно-энергетических каналoв, информациoнно-энергетических микроканалoв, cетей субультраканалoв, их функции и знaчение для человека, его тел, cвойcтв, ocoбенноcтей, cпоcoбноcтей, функциoнaльных вoзмoжноcтей и coциaльно-биoлогичеcких прoялвений.
 
The anatomy of informational and energetical channels, informational and energetical microchannels, nets of subultrachannels is being researched, including their function and significance for the man, his body, characteristics, peculiarities, abilities, functional possibilities and social and biological displays.
 
Zkoumá se anatomie systému informačně-energetických kanálů, informačně-energetických mikrokanálů, sítí subultrakanálů, jejich funkce a význam pro člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, funkční možnosti a sociálně-biologické projevy.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf328 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka