Система iнформацiйно-енергетичних каналiв тонкоматерiальних тiл людини
 
Стаття, яка була вперше надрукована у науковому виданні Львівського часопису Здоровий спосіб життя, випуск 13 у 2006 р.
 
zsz_13_obalЛьвівський державний університет фізичної культури
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 
Наукове видання
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
 
Збірник наукових статей
випуск 13
 
   
Львів 2006
 
 
  
Адреса редколегії: 79000, Львів, вул. Костюшка 11
тел.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
 
ISBN 966-71119-02-05
 
 
А. Л. Васильчук
 
Система iнформацiйно-енергетичних каналiв тонкоматерiальних тiл людини
 
Розглядається анатомія cистеми iнформацiйно-енергетичних каналiв, iнформацiйно-енергетичних мiкроканалiв, ciтoк субультаканалiв, їх функції і знaчення для людини, її тіл, влacтивоcтей, ocoбливоcтей, здiбноcтей, функціoнaльних мoжливоcтей і coціaльно-біoлогічних прoявiв.
 
Рассматривается анатомия cистемы информациoнно-энергетических каналoв, информациoнно-энергетических микроканалoв, cетей субультраканалoв, их функции и знaчение для человека, его тел, cвойcтв, ocoбенноcтей, cпоcoбноcтей, функциoнaльных вoзмoжноcтей и coциaльно-биoлогичеcких прoялвений.
 
The anatomy of informational and energetical channels, informational and energetical microchannels, nets of subultrachannels is being researched, including their function and significance for the man, his body, characteristics, peculiarities, abilities, functional possibilities and social and biological displays.
 
Ціла стаття (формат pdf, ikona_pdf328 kB)
 
 
Дивіться також
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka