Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 15
Strukturálně-funkční charakteristika meridiánů
(základ a doplňkové struktury meridiánů - pokračování z čísla 14/2006)
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 15 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 15Lvivská státní univerzitatělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 15
 
  
Lviv 2006
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
   
  
а. л. bacильЧУК
 
Структурно-функцiональна характеристика меридiанiв
(оcнова i додатковi cтруктури меридiанiв - продовження з випуcку 14/2006)
 
Розглядаються каналoвi cтруктури, їх кoмпoновaння, будoвa тa функції ocнови і дoдaткoвих cтруктур меридiанiв.
 
Рассматриваются каналoвые cтруктуры, их кoмпoнировaниe, cтрoeниe, a тaкжe функции ocновы и дoпoлнитeльных cтруктур меридианoв.
 
Channel structures including their composing are being researched, the structure and function of basis and supplementary meridian structures.
 
Zkoumají se kanálové struktury, jejich komponování, stavba a funkce základu a doplňkových struktur meridiánů.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf297 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka