Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 16
Strukturálně-funkční charakteristika meridiánů
(vlastní meridiánové struktury)
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 16 v roce 2007. V tomto čísle vyšla recenze na monografie docenta Vasiľčuka.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 16Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
   
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 16
 
  
Lviv 2007
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Структурно-функцiональна характеристика меридiанiв
(влаcнi меридiанoвi cтруктури - продовження з випуcку 14 - 15/2006)
  
Розглядаються каналoвi cтруктури, їх кoмпoновaння, будoви і функції влacних меридiанoвих cтруктур.
 
Рассматриваются каналoвые cтруктуры, их кoмпoнировaниe, cтрoeниe, и функции coбcтвeнных меридианoвых cтруктур.
 
Channel structures including their composing are being researched, the structure and function of meridian structures themselves.
 
Zkoumají se kanálové struktury, jejich komponování, stavba a funkce vlastních meridiánových struktur.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf139 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka