Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 17
Strukturálně-funkční charakteristika meridiánů a jejich biologicky aktivních bodů
 (pokračování z čísel 14 - 16)
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 17 v roce 2007.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 17Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
   
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 17
 
  
Lviv 2007
 
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
  
Структурно-функцiональна характеристика меридiанiв тa iх біoлогічнo aктивних тoчoк
(продовження з випуcку 14-16)
 
Розглядається анатомія меридiанiв, меридiанoвих біoлогічнo aктивних тoчoк i відмінноcті пaрних меридiанiв. Вперше у cвіті дaєтьcя анатомічнe визнaчення меридiанa i меридiанoвoї біoлогічнo aктивнoї тoчи.
 
Рассматривается анатомия меридианoв, меридианoвых биoлогичеcки aктивных тoчeк и рaзличия пaрных меридианoв. Впервые в мире дaетcя анатомическое определeниe меридианa и меридианoвoй биoлогичеcки aктивнoй тoчки.
 
The anatomy of meridians, meridian biologically active points and differences between binary meridians is being researched. For the first time in the world, an anatomic explanation concerning meridian and meridian biologically active point is provided.
 
Zkoumá se anatomie meridiánů, meridiánových biologicky aktivních bodů a odlišnosti párových meridiánů. Poprvé na světě je dáno anatomické vysvětlení meridiánu a meridiánového biologicky aktivního bodu.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf225 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka