Homepage Publishing Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 21
Enioanatomie meridiánů sleziny-slinivky břišní
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 21 v roce 2007.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 21Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 21
 
  
Lviv 2007
 
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
  
ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРИДІАНІВ СЕЛЕЗІНКИ - ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
 
З позиції еніоанатомії розглядаються утворення, топографія, будова, структура, функції, терапевтичні значення, наслідки структурно-функціональних порушень, надлишку і недостачі енергій у меридіанах селезінки - підшлункової залози.
 
С позиции ениоанатомии рассматриваются образование, топография, строение, структура, функции, терапевтическое значение, последствия структурно-функциональных нарушений, излишек и недостаток энергий в меридианах селезёнки - поджелудочной железы.
 
From enioanatomy's position, the following is distinguished: creation, topography, constitution, structure, function, therapeutic significance, consequences of structural and functional disorders, of excess and lack of energy spleen-pancreas meridian.
 
Z pozice enioanatomie se rozlišuje vznik, topografie, stavba, struktura, funkce, terapeutický význam, následky strukturálně-funkčních poruch, přebytku a nedostatku energie v meridiánech sleziny-slinivky břišní.
 
V tomto čísle časopisu byla uveřejněna prezentace knihy 6 - Biolokace jemnohmotných těl člověka.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf176 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka