Hlavní strana Publikování Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 23
Enioanatomie meridiánů tenkého střeva
 (ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 23 v roce 2007.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 23Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 23
  
 
Lviv 2007
 
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
  
ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРИДІАНІВ ТОНКОЇ КИШКИ
 
З позиції еніоанатомії розглядаються утворення, топографія, будова, структура, функції, терапевтичні значення, наслідки структурно-функціональних порушень, надлишку і недостачі енергій у меридіанах тонкої кишки.
 
С позиции ениоанатомии рассматриваются образование, топография, строение, структура, функции, терапевтическое значение, последствия структурно-функциональных нарушений, излишек и недостаток энергий в меридианах тонкой кишки.
 
From enioanatomy's position, the following is distinguished: creation, topography, constitution, structure, function, therapeutic significance, consequences of structural and functional disorders, of excess and lack of energy small intestine meridian.
 
Z pozice enioanatomie se rozlišuje vznik, topografie, stavba, struktura, funkce, terapeutický význam, následky strukturálně-funkčních poruch, přebytku a nedostatku energie v meridiánech tenkého střeva.
  
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf231 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka