Hlavní strana Publikování Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 26
Enioanatomie meridiánů perikardu
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 26 v roce 2008.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 26Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 26
 
  
Lviv 2008
  
 
 
 
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
  
ЕНІОАНАТОМІЯ МЕРИДІАНІВ ПЕРИКАРДА
 
З позиції еніоанатомії розглядаються утворення, топографія, будова, структура, функції, терапевтичні значення, наслідки структурно-функціональних порушень, надлишку і недостачі енергій у меридіанах перикарда.
 
С позиции ениоанатомии рассматриваются образование, топография, строение, структура, функции, терапевтическое значение, последствия структурно-функциональных нарушений, излишек и недостаток энергий в меридианах перикарда.
 
From enioanatomy's position, the following is distinguished: creation, topography, constitution, structure, function, therapeutic significance, consequences of structural and functional disorders, of excess and lack of energy in pericardium meridian.
 
Z pozice enioanatomie se rozlišuje vznik, topografie, stavba, struktura, funkce, terapeutický význam, následky strukturálně-funkčních poruch, přebytku a nedostatku energie v perikardu.
  
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf210 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka